عکس: عوارض رییس جمهور بودن اوباما!


ظاهرا سمت ریاست جمهوری عوارضش را بر چهره رییس جمهور اوباما گذاشته است.


ویدیو مرتبط :
سگ های اوباما ( رییس جمهور امریكا )

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رییس جمهور به همراه همسر و مادرزن/عکس 

رییس جمهور آمریکا به همراه همسر و مادرزنش ؛اوباما با زن و مادرزنش مشغول خوشامد گویی به میهمانان خود در كاخ سفید

 

 

 

رییس جمهور به همراه همسر و مادرزن/عکس