نمایش برچسب :

warmth

اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس


اس ام اس انگلیسی تبریک کریسمس    and heart to heart,from one place to another.The warmth and joy of Christmas,brings us closer to each other.Happy Merry Christmas From Home to home, از خانه به خانه،و قلب به قلب،از یک مکان به مکان دیگر.گرمی و لذتکریسمس، برای ما نزدیک به یکدیگر بودن را به ارمغان میاوردکریسمس مبارک ••..••..••..••اس ام اس تبریک کریسمس••..••..••..•• Bells are ringingthe wishes of christmas daythe flyin