نمایش برچسب :

persuasion

وزارت خارجه: اشتباه ترجمه کردند


وزارت خارجه: اشتباه ترجمه کردندقدری برای نوه هایتان افسانه سرایی (یا خالی بندی و غلو) کنید و بگویید شما در یک اطاق نشستید و توانستید ظریف را با توان اقناعی عظیم خود (mighty persuasion) مجاب کنید. (خنده حضار) هرچه دوست دارید ملت [بگوئید]" (خنده مجدد حضار) سخنگوی وزارت خارجه به یک ترجمه اشتباه در رسانه‌های ایران در مورد سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره ظریف واکنش نشان داد.  حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه در خبرآنلاین نوشت:نشریه ...