نمایش برچسب :

کریما

مناجات و الهی نامه خواجه عبدالله انصاری


مناجات و الهی نامه خواجه عبدالله انصارینام خواجه عبدالله انصاری یادآور سوز و عشق نوستالزیک انسانی که نی وجودش در تب وتاب نیستان وجود سرمدی بی خود و سرمست گشته وفغان برآورده.او از هنگامی که خود را شناخت در ذات اقدس محبوب خویش را غرقه ساخت.مدتی را تحت تعلیم شیخ ابوعبدالله طایی و امام یحیی شبانی به تلمذ پرداخت.   اما این قیل وقال مدرسه اورا راضی نمیداشت:((در اوایل تحصیل میجستم دلایل تفضیل و در طلب مجمل اوقات نمی بود و محمل نشسته ...

در همیشه باز (حکایت)


در همیشه باز (حکایت)  مردی در گوشه ای به راز و نیاز به درگاه الهی می پرداخت و چنین می گفت:   خداوندا، کریما، آخر دری بر من بگشای.   صاحبدلی از آن جا گذر می کرد سخن مرد شنید و گفت:   ای غافل این در کی بسته بوده است!     منبع:روزنامه خراسان