نمایش برچسب :

رعایا

چه کسی اصفهانی‌ها را خسیس کرد و ... ؟!


چه کسی اصفهانی‌ها را خسیس کرد و ... ؟!  شاید فکر کنید که سیاست «اختلاف بینداز و حکومت کن» محصولی انگلیسی برای حکام جبار تاریخ بوده است لیکن اینگونه نیست بلکه، این ترفند ساخته و پرداخته ذهن مستبد می‌باشد و نیازی به فراگیری و آموزش ندارد.طول تاریخ، شاهان به صرافت در می یافتند که برای استمرار حکومت، چاره‌ای جز اختلاف افکنی و نا‌آگاه نگه داشتن رعایایشان ندارند. لذا تمام هم خود را صرف تفرقه افکنی و عقب نگه داشتگی رعایا می‌کردند ...