نمایش برچسب :

ایمونوگلوبولین

چرا باید به نوزاد شیر مادر بدهید؟


چرا باید به نوزاد شیر مادر بدهید؟شیر مادر علاوه بر رابطه عمیق عاطفی باعث می‌شود که نوزاد به خوبی رشد کند   اولین شیر ترشح شده از سینه‌ی مادر که آغوز نام دارد از کودک در برابر ترکیباتی به نام «ایمونوگلوبولین A» حفاظت می‌کند. شیر دادن به نوزاد هم برای نوزاد مفید است و هم برای مادر. سازمان جهانی سلامت به تمام مادرها توصیه می‌کند که حداقل 6 ماه به فرزند خود شیر بدهند. شیر مادر در 6 ماه نخست تولد وی بسیار لازم و ضروری است. ...

پیش‌بینی زمان مرگ از روی بزاق


پیش‌بینی زمان مرگ از روی بزاقتحقیقات جدید محققان دانشگاه بیرمنگام حاکی از آن است که پادتن‌های موجود در بزاق می‌تواند نشانه‌ای از خطر مرگ باشد. ایسنا: تحقیقات جدید محققان دانشگاه بیرمنگام حاکی از آن است که پادتن‌های موجود در بزاق می‌تواند نشانه‌ای از خطر مرگ باشد. محققان ارتباط بین پادتن رایج ایمونوگلوبولین ترشحی در بزاق و نرخ مرگ‌ومیر در جمعیت عمومی را بررسی کردند.ایمونوگلوبولین یا پادتن‌ها، پروتئین‌های ...