نمایش برچسب :

امام هشتم

آرزوی چند کودک از امام رضا


آرزوی چند کودک از امام رضامطهره دهقانی زاده / کلاس چهارم / یزد امام رضا! مدینه چراغش خاموش است ولی گنبد تو چراغون است.من دوست دارم در مدینه مثل حرم تو چراغان باشد. حمیده بهبودی / کلاس پنجم امام رضا! من از راه دور آمده ام و از شما چند خواهش دارم که حاجت های من را روا کنید یا امام رضا یکی از حاجت های من نزدیک شدن ظهور امام زمان است. زهرا منفرد / شیراز امام رضا! همه اومدند پشت پنجره فولاد حاجت بگیرن، حاجتشون ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هشتم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هشتمنیایش هشتماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ پناه بردن به‌ خدا از‌ سختیها ‌و‌ بدى اخلاق ‌و‌ كردارهاى نكوهیده̶    بار خدایا به‌ تو‌ پناه مى برم از‌ حرص ‌و‌ آز (بر دنیا)، ‌و‌ تندى غضب ‌و‌ خشم، ‌و‌ تسلط حسد (بر دیگران)، ‌و‌ سستى صبر ‌و‌ شكیبائى (در كارها) ‌و‌ كمى قناعت (به داده هاى خدا) ‌و‌ سوء خلق ‌و‌ بدخوئى، ‌و‌ افراط (تجاوز از‌ حد) خواهش نفس، ‌و‌ غلبه ‌ى‌ عصبیت (و جانبدارى ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و هشتم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و هشتمنیایش بیست و هشتماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگام پناه بردن به‌ خداى توانا ‌و‌ بزرگ̶    بار خدایا من‌ به‌ بریدن از‌ دیگرى ‌و‌ پیوستنم به‌ تو‌ خود را‌ پاك ‌و‌ پاكیزه نمودم،̶    و به‌ همه ‌ى‌ وجودم به‌ تو‌ رو‌ آورده ام̶    و از‌ كسى كه‌ به‌ بخشش تو‌ نیازمند است روگردانیده ام،̶    و خواهشم را‌ از‌ كسیكه از‌ احسان تو‌ بى نیاز نیست برگردانیده ام،̶    ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و هشتم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و هشتمنیایش سى و هشتماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ به‌ ناتوانى از‌ بجا آوردن شكر ‌و‌ سپاس اقرار مى نمود̶    بار خدایا كسى به‌ پایان شكر ‌و‌ سپاس تو‌ نمى رسد مگر اینكه از‌ احسان ‌و‌ نیكى تو‌ چیزى بر‌ او‌ فراهم مى آید كه‌ او‌ را‌ به‌ شكرى دیگر وادار مى گرداند،̶    و هر‌ چند كوشش نماید به‌ حدى از‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرداریت نخواهد رسید جز آنكه در‌ برابر استحقاق ‌و‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای چهل و هشتم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای چهل و هشتمنیایش چهل و هشتماز دعاهاى امام علیه السلام است روز اضحى (عید قربان كه‌ دهم ماه ذى الحجه است) ‌و‌ روز جمعه̶    بار خدایا این روز (اضحى ‌و‌ جمعه) با‌ بركت ‌و‌ نیكو ‌و‌ با‌ یمن است، ‌و‌ مسلمانان در‌ اطراف زمین تو‌ در‌ ‌آن (براى بندگى) اجتماع نموده اند، ‌و‌ درخواست كننده ‌ى‌ (آمرزش) ‌و‌ طلب كننده ‌ى‌ (نعمت) ‌و‌ خواهنده ‌ى‌ (پاداش) ‌و‌ ترسنده ‌ى‌ ایشان (از عذاب) حاضر مى شوند ...

تفسیر صحیفه سجادیه - دعای هشتم


تفسیر صحیفه سجادیه - دعای هشتمو كان من‌ دعائه علیه السلام فى الاستعاذه من‌ المكاره ‌و‌ سیى ء الاخلاق ‌و‌ مذام الافعال یعنى: ‌آن دعایى است كه‌ حضرت سیدالساجدین پناه مى جسته اند به‌ پروردگار خود از‌ امور مكروهه ‌و‌ اخلاق سیئه ‌و‌ افعال ذمیمه. «الهم انى اعوذ بك من‌ هیجان الحرص». هاج الشى ء- ‌و‌ بابه باع- هیاجا- بالكسر- ‌و‌ هیجانا- بفتحتین-: ثار. ‌و‌ الحرص: الجشع على الشى ء، اى: شده المیل الیه. یعنى: بار خدایا، ...

تفسیر صحیفه سجادیه - دعای بیست و هشتم


تفسیر صحیفه سجادیه - دعای بیست و هشتمو كان من‌ دعائه علیه السلام متفزعا الى الله عز ‌و‌ جل دعاى بیست ‌و‌ هشتم كه‌ در‌ حال استغاثه ‌و‌ فریادرسى از‌ حق جل ‌و‌ علا مى فرموده اند به‌ سبب شعور به‌ عظمت ‌و‌ هیبت حضرت ذوالجلال ‌و‌ قصور از‌ اداى حق بندگى ‌و‌ لوازم آن. «اللهم انى اخلصت بانقطاعى الیك». اى: جعلت مخلصا بانقطاعى عما سواك متوجها الیك. اخلاص در‌ لغت پاك كردن چیزى را‌ از‌ هر‌ چه غیر ‌آن بود ‌و‌ با‌ او‌ در‌ ...

تفسیرصحیفه سجادیه - دعای سى و هشتم


تفسیرصحیفه سجادیه - دعای سى و هشتمو كان من‌ دعائه علیه السلام فى الاعتذار من‌ تبعات العباد ‌و‌ من‌ التقصیر فى حقوقهم ‌و‌ فى فكاك رقبته من‌ النار دعاى سى ‌و‌ هشتم در‌ عذرخواهى از‌ حقوق مردم ‌و‌ از‌ كوتاهى كردن در‌ اداى حقوق بندگان خدا ‌و‌ در‌ خلاصى خواستن از‌ آتش دوزخ. «اللهم انى اعتذر الیك من‌ مظلوم ظلم بحضرتى فلم انصره». یعنى: بار خدایا، به‌ درستى كه‌ من‌ عذر مى خواهم از‌ تو‌ از‌ ستم رسیده اى كه‌ ...

تفسیر صحیفه سجادیه - دعای چهل و هشتم


تفسیر صحیفه سجادیه - دعای چهل و هشتمو كان من‌ دعائه علیه السلام فى یوم الاضحى ‌و‌ یوم الجمعه دعاى چهل ‌و‌ هشتم كه‌ در‌ روز عید قربان ‌و‌ روز جمعه مواظبت مى فرموده اند حضرت سیدالساجدین. «اللهم هذا یوم مبارك میمون، ‌و‌ المسلمون فیه مجتمعون فى اقطار ارضك». الظاهر ان‌ لفظه «فى» بمعنى من. ‌و‌ الاقطار: جمع القطر- بالضم- ‌و‌ هو الناحیه ‌و‌ الجانب. یعنى: بار خدایا، این روزى است با‌ بركت ‌و‌ خجسته، ‌و‌ مسلمانان ...

اس ام اس میلاد امام رضا (ع)-3


اس ام اس میلاد امام رضا (ع)-3    حق، معرفت به هر نگاهم دادهدر حلقه ی عشق خویش راهم دادهاینها همه علتش فقط یک چیز استایرانی ام و رضا پناهم داده*میلاد مسعود ولی نعمت ما، آقا امام رضا مبارک*   &&&&&&&&&&&&&&&&   مگذار مرا دراین هیاهو، آقاتنها و غریب و سربه زانو آقاای کاش ضمانت دلم را بکنیتکرار قشنگ بچه آهو آقا// عیدتون مبارک //   &&&&&&&&&&&&&&&&   کسی قدم به حرم ...

به مناسبت ولادت امام رضا (ع)


به مناسبت ولادت امام رضا (ع)طلوع آفتاب هشتمین فروغ امامتحضرت امام رضا(ع) یکی از دوازده فروغ امامت است که معارف معنوی قرآن و عترت را در مواقع مقتضی به اصحاب و شاگردان خویش تعلیم می‏داد و زمانی در پاسخ به پرسش‏ها پرتو افشانی می‏فرمود و نیز از طریق مباحث علمی و احتجاجات عقیدتی، کلامی و برهانی افاضه می‏فرمود، چنین برنامه هایی موجب گردید تا فرهنگ و اندیشه اسلامی، غنی و پربار گردد، باورها و ارزش‏های دینی صیانت شود. آن ...

شرح شهادت امام رضا (ع) در منابع اسلامی


شرح شهادت امام رضا (ع) در منابع اسلامیشرح شهادت امام رضا (ع) در منابع اسلامیدر روایتی از اباصلت آمده است: «مأمون، امام رضا (ع) را فراخواند و آن حضرت را مجبور كرد از انگور بخورد. آن حضرت به واسطه آن انگور مسموم شد.» درباره نحوه شهادت امام رضا (ع)، بیشتر عالمان شیعه و همچنین تعداد زیادی از علمای اهل سنت، قائل هستند كه آن حضرت مسموم و شهید شده است. البته درباره عامل شهادت امام هشتم، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد؛ اما قول مشهور این است كه ...

سوال از قالیباف درباره ی «آقازاده الیاس» +تصاویر


سوال از قالیباف درباره ی «آقازاده الیاس» +تصاویرسوال از قالیباف درباره ی «آقازاده الیاس» +تصاویر قانون «از کجا آورده ای» شامل همه می شود؛ یک موقع کسی از دیگری می پرسد که فلانی از کجا آورده ای، زمانی هم دیگرانی پیدا می شوند که بپرسند آقای قالیباف! لطفا درباره ی هزینه های موسسه ی آموزشی مهر هشتم و ساختمان سعادت آباد توضیحی به مردم بدهید.  «مهر هشتم»، نام مجموعه ی دبستان و پیش دبستانی زیر مجموعه ی موسسه ی نام آوران آموزشی شمس الشموس است ...

نسخه ی شفابخش امام هشتم برای زندگی امروز ما


نسخه ی شفابخش امام هشتم برای زندگی امروز ما-نقطه تحولنقطة تحول و تغییر زندگی‌ها کجاست؟ لحظات تصمیم‌گیری و انتخاب.   -تصمیمات کور یا تصمیمات بینا؟تصمیمات بینا که با ملاکهای واقعی انجام میشود. - در لحظة تصمیم‌گیری، باید از خود یک سؤال را بپرسیم: خدا، کدام را می‌پسندد؟ میخواهم میهمانی بدهم. طبق رسم خودمان زن و مرد سر یک سفره مینشینند ولی طبق نظر خدا حضور زن و مرد نامحرم بر سر یک سفره پسندیده نیست. میخواهم بر سر فرزند کوچکم ...

درسهایی از امام رضا علیه السلام


درسهایی از امام رضا علیه السلامدرسهایی از امام رضا علیه السلامفلسفه بعثت پیامبران و به تبع آنان امامان علیهم السلام برای تربیت نفوس بشر و ارتقاء بخشیدن به مراتب عالی معنویت بوده است. لذا این بزرگواران پیوسته در آموزش مکارم اخلاق کوشا بوده تا انسان به مرتبه ای برسد که به مقام خلیفة اللهی نائل آید.   حال که بشریت به بزرگترین بلای الهی دچار گشته و از فیض مستقیم امام محروم شده باید به ریسمان سنن نبی اکرم و فرمایشات اهل ...

به مناسبت شهادت امام رضا (ع)


به مناسبت شهادت امام رضا (ع)به مناسبت شهادت امام رضا (ع) السلام علیک یا امام الرئوف!-سلام بر تو ای عصمت هشتم! کوچه های توس، هنوز بوی عطرآگین تو را می دهد و آوای غریب ملایک هنوز در طواف حریم کبریایی ات به گوش می رسند. -ای امام الرئوف! همراه با کبوتران حرمت، محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر مى دهیم تا با زمزمه ملائک همراه شویم.   ----------------------------------------------- حضرت امام رضا ـ علیه السّلام ـ در سال 148 هـ .ق در شهر مدینه ...

پیامک تبریک ولادت امام رضا (ع)-6


پیامک تبریک ولادت امام رضا (ع)-6آن ماه که مهر از نگاهش ریزد / گلبوسه ملک به خاک راهش ریزددرجشن ولادت رضا هر که نشست / ازبارش مرحمت گناهش ریزدامشب که شب خجسته میلاد است / تسبیح فرشتگان مبارک باد استشاد است دل آل محمد اما / بیش از همه دلها دل زهرا شاد است ¤¤¤¤¤¤¤¤ پیامک تبریک ولادت امام رضا ¤¤¤¤¤¤¤¤ به گوش دل ندا آمد، که یار دلربا آمد / به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا(ع) آمدخدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذیقعده / که آمد بهترین ...

ولادت امام رضا (ع)


ولادت امام رضا (ع)به مناسبت ولادت امام رضا (ع) خراسان در شب میلاد تو، عزیزترین جای عالم است. امشب عطر زعفران و گلاب، عطر عود و اسپند، از زمین به آسمان راه می گشاید و تمام عرش‌نشینان، چراغانی شهری را به هم نشان میدهند که خورشیدی شبانه‌روز در خاکش پرتوافشانی می‌کند. امشب نگاه فرشتگان به مشرق ایران دوخته شده و تمام دلها به‌سوی طوس پر میکشد. همه دلها امشب حسرت پرواز دارند، حسرت داشتن دو بال سبک‌بار که بی وقفه ...

موجبات قطع رحم در كلام امام رضا علیه سلام


موجبات قطع رحم در كلام امام رضا علیه سلامموجبات قطع رحم در كلام امام رضا علیه سلام1 - مال اندوزىعن محمدبن اسماعیل بن بزیع : قال : سمعت الرضا (علیه سلام ) یقول : لا یجمع المال الا بخمس خصال : ببخل شدید، وامل طویل ، و حرص غالب ، وقطیعة الرحم ، وایثار الدنیا على الاخرة .(1) امام رضا (علیه سلام ) مال جز با پنج خصلت در یكجا جمع نمى شود: بخل شدید، آرزوهاى دور و دراز، حرص غالب ، قطع رابطه با خویشاوندان ، مقدم داشتن دنیا بر آخرت .   -------------------------------- 2 ...

خلعتبری در صحن جامع رضوی حرم امام هشتم علیه السلام / عكس


خلعتبری در صحن جامع رضوی حرم امام هشتم علیه السلام / عكس  اخبار ورزشی - در اینستاگرام منتشر شد؛خلعتبری در صحن جامع رضوی حرم امام هشتم علیه السلام / عكس با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت امام رضا علیه السلام مهاجم تیم فوتبال سپاهان مانند خیل عاشقان حضرت، خودش را به دیار طوس رسانده تا ارادتش را نشان دهد.    محمدرضا خلعتبری در حرم امام رضا علیه السلام اخبار ورزشی - جام نیوز  

اس ام اس شهادت امام رضا(ع)-5


اس ام اس شهادت امام رضا(ع)-5تو بـر زخـم دلـم باریده اى باران رحمت را / تو را مـن مـیشناسم، مـنبع پاک کـرامت راازآن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم / دلم شـیدا شد و دادم زکـف دامـان طاقت را . . .شهادت امام رضا(ع) تسلیت   ∞∞∞∞∞∞∞ پیامک شهادت امام رضا (ع) ∞∞∞∞∞∞∞   دلم برای تو پر می کشد امام غریبغمت ز سینه شرر می کشد امام غریبزیارت تو که فوق همه زیارت هاستدل مرا به سفر می کشد امام غریب   ∞∞∞∞∞∞∞ پیامک ...

شهادت امام رضا علیه السلام از زبان اباصلت هروی


شهادت امام رضا علیه السلام از زبان اباصلت هروی شهادت امام رضا علیه السلام از زبان اباصلت هرویخبر از شهادت خویش به اباصلتاباصلت هروی می گوید:من در خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم. به من فرمود:« ای اباصلت! داخل این قبّه ای که قبر هارون است، برو و از چهار طرف آن کمی خاک بردار و بیاور.»من رفتم و خاک ها را آوردم.امام خاک‌ها را بویید و فرمود:« می‌خواهند مرا پشت سر هارون دفن کنند، ولی در آنجا سنگی ظاهر می شود که اگر همه کلنگ‌های خراسان را بیاورند، ...

رونمایی سید مهدی رحمتی از استقلال 94


رونمایی سید مهدی رحمتی از استقلال 94مهدی رحمتی در پیامی به استقلالی ها گفت تمام تلاش شان را می کنند تا استقلال بعد از دو فصل متوالی ، مسیر موفقیت را از مشهد مقدس آغاز کنند.. مهدی رحمتی عکسی از هم تیمی هایش را در اتوبوس منتشر کرده و گفته او و هم تیمی هایش تلاش می کنند تا بعد از دو فصل ناکامی ، دل هواداران را بدست بیاورند. او در پیامی برای هواداران نوشته است:« استقلالی های عزیز و دوست داشتنی خداوند متعال را سپاس می گویم كه بعد از ...

11 ذی القعده؛ ولادت امام رضا علیه السلام


11 ذی القعده؛ ولادت امام رضا علیه السلامامام رضا (ع)در 11 ذی القعده سال 148 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند   11 ذی القعده؛ ولادت امام رضا علیه السلام روز یازدهم ماه ذی القعده سال 148 هجرى در مدینه در خانه ‏ى امام موسى بن جعفر علیه‏ السلام فرزندى چشم به جهان گشود كه بعد از پدر تاریخ ساز صحنه‏ ى ایمان و علم و امامت‏ شد. نام او « على » و کنیه اش «ابوالحسن» و لقبش «رضا» است. علی بن موسی الرضا (ع) ابوالحسن علی بن موسی الرضا (۱۴۸–۲۰۳ ...

نقدی بر ادعای دائمی آیت الله علم الهدی: کجا قطعه ای از بهشت است؟!


نقدی بر ادعای دائمی آیت الله علم الهدی: کجا قطعه ای از بهشت است؟!تاکنون هیچ مرجع تقلیدی، نظر این آقا را از جنبه فقهی تأیید نکرده است و این نظر در تاریخ فقه شیعه، بی سابقه است.  چند سالی است که امام جمعه مشهد، موضوع حرم بودن شهر مشهد را مطرح و پیگیری می کند. او می‌گوید نه فقط شهر مشهد، بلکه از کوه های بینالود به بعد، به حکم پیامبر(ص)، حرم است و باید احترام ویژه آن از قبیل عدم اجرای کنسرت را در آن رعایت کرد، اگرچه این کارها در مکان های دیگر جایز باشد.او در ...

هاشمی در حرم امام رضا(ع) (تصاویر)


هاشمی در حرم امام رضا(ع) (تصاویر) هاشمی رفسنجانی در کنار دیگر زائران امام رضا (ع) به زیارت حرم مطهر امام هشتم شیعیان رفت. هاشمی رفسنجانی که در آستانه میلاد امام هشتم (ع) جهت زیارت حرم مطهر رضوی و دیدار با تولیت آستان قدس رضوی، جمعی از مدیران و مسئولان خراسان رضوی و ائمه جمعه استان به مشهد سفر کرده است از حرم رضوی زیارت کرد.این زیارت در حالی صورت گرفت که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار دیگر زائران وارد حرم مطهر امام رضا(ع) ...

عده‌ای دنبال شناسایی تک‌تک طرفداران موسوی و محکوم‌کردن آنها بودند


عده‌ای دنبال شناسایی تک‌تک طرفداران موسوی و محکوم‌کردن آنها بودندباهنر درباره دفاع اصولگرایان از احمدی‌نژاد گفت: اوایل انقلاب امام خمینی قطب‌زاده را به عنوان رئیس صداوسیما منصوب کردند. در آن زمان ما در دانشگاه با مخالفان درباره قطب زاده بحث می‌کردیم و از ایشان دفاع می‌کردیم در حالی که منافقان به ایشان حمله می‌کردند. اما بعد از دو سال٬ نظام او را اعدام کرد. پس فاکتور زمان مهم است. محمدرضا باهنر اظهار داشت: در دوره گذشته و در مجلس هشتم و نهم  انتخابات ...

تصویر علی پروین،میناوند و پنجعلی در هیات عزاداری


تصویر علی پروین،میناوند و پنجعلی در هیات عزاداری  علی پروین و دیگر پیشکسوتان پرسپولیس در مراسم عزاداری محرم شرکت کردند. تصاویری از حضور علی پروین، محمد پنجعلی، مهرداد میناوند، در مراسم عزاداری امام حسین در شب هشتم محرم را مشاهده می کنید.           اخبار  ورزشی  -  شفقنا 

کارت پستال اربعین امام حسین (ع) - سری هشتم


کارت پستال اربعین امام حسین (ع) - سری هشتم یک اربعین برای تو حیران شدم حسینمانند گیسوی تو پریشان شدم حسینبا چند قطره اشک دل من سبک نشدابری شدم به پای تو باران شدم حسین   اربعین حسینی   کارت اربعین حسینی   تصاویر اربعین حسینی   کارت پستال اربعین   کارت پستال اربعین حسینی   کارت پستال ویژه اربعین   تصویر اربعین حسینی   کارت ویژه اربعین حسینی   گردآوری : بخش سرگرمی صبح ...

اشعار شهادت امام رضا علیه السلام (2)


اشعار شهادت امام رضا علیه السلام (2)اشعار شهادت حضرت امام رضا   خادمت پشت در قصر خبر می خواهداز شب مبهم این فتنه سحر می خواهد   کاش آن خوشه مسموم زبانش می گفت:لب شیرین تو انگور مگر می خواهد؟   تو عبا روی سرت می کشی و پا به زمینرفتنت تا به در خانه هنر می خواهد   ای جگر گوشه که در حجره غم تنهاییزهر از جان تو انگار جگر می خواهد   دل تو سوخته از درد به خود می پیچیلب خشکیده تو دیده تر می خواهد   خوب شد اینکه جوادت به ...

هشتم ربیع الاول؛  شهادت امام حسن عسکری علیه السلام


هشتم ربیع الاول؛  شهادت امام حسن عسکری علیه السلامامام حسن عسکری (ع) در سال 260 ه. ق به شهادت رسیدند   هشتم ربیع الاول؛  شهادت امام حسن عسکری علیه السلام امام حسن عسکری یازدهمین امام شیعیان است که بیشتر طول عمرش را در حبس خانگی به سر می برد؛ مخصوصا به این دلیل که مشهور بود امام حسن عسکری علیه السلام صاحب فرزندی خواهد شد که به عنوان منجی آخرالزمان قیام خواهد کرد تا زمین را از عدالت پر کند.  امام حسن عسگری علیه السلام یازدهمین پیشوای ...

هاشمی: برای زیارت امام هشتم (ع) آمده ام


هاشمی: برای زیارت امام هشتم (ع) آمده امآیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی عصر دیروز در بدو ورود به مشهد در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد اظهار کرد: هدف از سفرم به مشهد مقدس زیارت حرم رضوی است. خبرگزاری تسنیم: آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی عصر دیروز در بدو ورود به مشهد در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد اظهار کرد: هدف از سفرم به مشهد مقدس زیارت حرم رضوی است.وی تاکید کرد: برنامه خاصی ندارم و برای زیارت حرم مطهر رضوی به مشهد آمده‌ام و هدف ...

دلیل «رضا» لقب گرفتن امام هشتم چیست؟


دلیل «رضا» لقب گرفتن امام هشتم چیست؟ویند زیارت تو حج فقراست؛ بر گنبد و بارگاهت از دور سلام، آقا مگذار ما را در این هیاهو، تنها و غریب و سربه زانو، آقا ای کاش ضمانت دلم را بکنی تکرار قشنگ ضمانت بچه آهو، آقا زائری بارانی‌ام، به دادم می‌رسی؟ خبرگزاری ایسنا: گویند زیارت تو حج فقراست؛ بر گنبد و بارگاهت از دور سلام، آقا مگذار ما را در این هیاهو، تنها و غریب و سربه زانو، آقا ای کاش ضمانت دلم را بکنی تکرار قشنگ ضمانت بچه آهو، آقا ...

هشتم محرم: قحط آب در خیمه‌ های امام (ع)


هشتم محرم: قحط آب در خیمه‌ های امام (ع)محرم سال 61 هجری قمری است و در صحرای کربلا، روزها... ساعت‌ها... دقایق... و ثانیه‌ها می‌گذرند و امام حسین (ع) با وجود این‌که هدف‌شان محو باطل و منکر و جبهه آن است، تلاش می‌کند که افراد هرچه کمتری در این جبهه قرار گیرند. خبرگزاری ایسنا: محرم سال 61 هجری قمری است و در صحرای کربلا، روزها... ساعت‌ها... دقایق... و ثانیه‌ها می‌گذرند و امام حسین (ع) با وجود این‌که هدف‌شان محو باطل و منکر و جبهه آن ...

از 1253 تا امروز با حرم امام رضا (ع) +عکس


از 1253 تا امروز با حرم امام رضا (ع) +عکسسالروز شهادت امام رضا(ع) شاید بهانه مناسبی باشد برای مرور عکسهای قدیمی و کمتر دیده شده از حرم مطهر امام هشتم شیعیان در مشهد... کافه سینما: عکسهایی به قدمت تاریخ یک حرم. دیدن تصاویرکمیاب و کمتر دیده شده از بارگاه آفتاب هشتم، شاید بهتر بتواند تاریخ دلدادگی ایرانیان به هشتمین امام شیعیان را نمایان کند. به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) سری زدیم به آرشیو عکس های آستان قدس رضوی و مجموعه ای از ...

سرزمین خورشید هشتم به سوگ نشست


سرزمین خورشید هشتم به سوگ نشستمشهد و آستان ملک پاسبان رضوی در شب شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت؛ ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) که امید دلشکستگان و پناه بی پناهان است؛ در ماتم و عزا فرو رفت. ایرنا: امشب مشهد الرضا به تیرگی شب سیاه شده است، همه خیابانها، کوچه ها، مساجد، تکایا و بقاع متبرکه به پارچه های سیاه مزین شده اند و عزاداران رضوی نیز در غم جانسوز شهادت پیشوایشان امام رضا (ع) لباس عزا بر تن کرده اند.از ...

امام هشتم چرا به ایران هجرت کردند؟


امام هشتم چرا به ایران هجرت کردند؟مولای من، تو را امام غریب می‌نامند، می‌دانم بد میزبانی بودند و در مهمان‌نوازی وفا نکردند. حال تو میزبان ما هستی؛ میزبان گریه‌ها و نیازها، خبرگزاری ایسنا: مولای من، تو را امام غریب می‌نامند، می‌دانم بد میزبانی بودند و در مهمان‌نوازی وفا نکردند. حال تو میزبان ما هستی؛ میزبان گریه‌ها و نیازها،غم‌ها و دلتنگی‌های ما هستی. تو که غریبی را احساس کرده‌ای! حال غریبه‌ها به آستان کرم تو ...

استقلالی‌ها به زیارت حرم امام هشتم رفتند


استقلالی‌ها به زیارت حرم امام هشتم رفتنداعضای تیم فوتبال استقلال قبل از صرف شام به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) رفتند. خبرگزاری فارس: اعضای تیم فوتبال استقلال امروز بعد از اینکه پرواز‌شان با تأخیر به مشهد مقدس رسید بلافاصله راهی حرم امام رضا (ع) شدند. البته تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر فنی نیز راهی هتل پارس شده و بعد از صرف شام راهی حرم امام هشتم شدند.تیم فوتبال استقلال فردا از ساعت 18 در ورزشگاه ثامن شهر مشهد میهمان ...

امازاده داوود


امازاده داوود    امازاده داوود با یازده پشت به دومین امام شیعیان می‌رسد. گفته می‌شود که وی و برخی دیگراز بستگانش در همراهی امام هشتم شیعیان به ایران آمده و کشته شدند. بقعه این امام زاده در دوران صفویه ساخته شدو در دوران فتحعلی شاه توسعه یافته است. در دره‌های مجاور امام‌زاده داود در سمت مغرب و جنوب غربی در آبادی‌های رندان و سنگان بقعه‌هایی به نام امام‌زاده عمادالدین پدر امام‌زاده داود و امام‌زاده ...

سیدالشهدا(ع) تافته ای جدا بافته!


سیدالشهدا(ع) تافته ای جدا بافته!    بسیاری از دانشمندان اسلامی به پیروی از قرآن که در آیه هشتم سوره آل عمران می فرماید: و ما یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم" و همچنین پیروی از اهل بیت و ائمه هدی علیهم السلام؛ همگان را از تفسیر به رای در قرآن کریم باز می دارند . به نظر می رسد افزون بر این نهی قرآنی و نقلی، بازداشتگری عقلی نیز، به میدان آمده و او نیز چون قرآن و روایات، ما را از تفسیر به رای باز می دارد. توضیح مطلب: همانگونه ...