مذهبی


2 دقیقه پیش

دعای مشلول همراه ترجمه

دعای مشلول همراه ترجمه   موسوم به دعاى «الشاب المأخوذ بذنبه» [یعنى: جوانى كه به سبب گناهش گرفتار عذاب حق شده] این دعا از كتابهاى كفعمى و«مهج الدعوات» نقل شده، و دعایى ...
2 دقیقه پیش

رمزی برای استجابت دعا

یکی از این دعاهای ارزشمند، مناجات شریف شعبانیه است   بر اساس منابع روایی برترین و محبوب ترین کارها نزد خداوند متعال در بین بندگان خویش، دعا کردن معرفی شده است، از طرفی ...

احادیثی گهربار درباره اسرافاسراف,حدیث درباره اسراف,نشانه هاى اسراف كننده

احادیثی گهربار درباره اسرف
1- اسراف چیست؟
قال الصادق علیه السلام:
انما الاسراف فیما اتلف المال و اضر بالبدن.
قیل: فما الاقتار؟ قال:
اكل الخبز و الملح و انت تقدر على غیره.

 

امام صادق علیه السلام فرمود:
اسراف آنست كه انسان مالش را از بین ببرد و به بدنش صدمه بزند «مثل سیگار كشیدن » عرض شد پس اقتار چیست؟
فرمود: اینست كه غذایت نان و نمك باشد در صورتیكه قدرت دارى غذاى مناسبترى بخورى.
مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 1

 

------------------------------------

2- زیادى آب خوردن را نباید دور ریخت
قال الصادق علیه السلام:
من شرب من ماء الفرات و القى بقیة الكوز خارج الماء فقد اسرف.


امام صادق علیه السلام فرمود:
كسى كه آبى را از نهر فرات «گوارا» براى خوردن بردارد و بعد از نوشیدن، زیادى آنرا بیرون بریزد اسراف كرده است.
مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 3

 

------------------------------------

3- پائین ترین مرتبه اسراف
عن ابى عبدالله علیه السلام قال:

ادنى الاسراف هراقة فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون و القاء النوى.


امام صادق علیه السلام فرمود:
پائین ترین مرتبه اسراف عبارتست از:
1- دور ریختن آبى كه از آشامیدن اضافه آمده است.
2- اینكه لباس كار و لباس بیرونى، یكى باشد.
3- بدور انداختن هسته خرما پس از خوردن خرما «چون از هسته خرما ماده غذائى براى شتران تهیه مى شد»وسائل الشیعه، ح 3، باب 28، ص 374.

 

------------------------------------
4- میوه نیم خورده
روى انه نظر الصادق علیه السلام الى فاكهة قد رمیت من داره لم یستقص اكلها فغضب و قال: ما هذا ان كنتم شبعتم فان كثیرا من الناس لم یشبعوا فاطعموه من یحتاج الیه.
نقل شده است كه امام صادق علیه السلام مشاهده كرد میوه اى را نیم خورده از خانه بیرون انداخته اند، خشمگین شد و فرمود:
اگر شما سیر هستید خیلى از مردم گرسنه اند خوب بود آنرا به نیازمندیش مى دادید.
مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث4

 

------------------------------------
5- هر چه از سفره افتاد بردارید
عن ابى عبدالله علیه السلام قال:
انى اجد الشیئ الیسیر یقع من الخوان فاعیده فیضحك الخادم.

 

از امام صادق علیه السلام نقل شده كه فرمود:
من هر گاه چیز كمى هم از سفره مى افتد آنرا برمى دارم و این كار باعث تعجب خادم مى شود و خادم مى خندد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 7

 

------------------------------------
6- سلامتى كجاست؟
قال امیرالمؤمنین علیه السلام:
كلوا ما سقط من الخوان فانه شفآء من كل داء باذن الله عز و جل لمن اراد ان یستشفى به.

 

امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:
آنچه را كه از سفره افتاده بردارید و بخورید، زیرا آن دواى هر دردى است كه خدا بخواهد آن را التیام بخشد براى كسى كه به نیت شفاء بخورد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 9، بنقل از نهج البلاغه

 

------------------------------------
7- بى نیازى جاودانه
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:
من تتبع ما یقع من مائدة فاكله ذهب عنه الفقر و عن ولده و ولد ولده الى السابع.


پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:
كسى كه جستجو كند و آنچه از سفره افتاده بردارد و بخورد، فقر و تنگدستى از خودش و اولادش تا هفت پشت رخت بر مى بندد.
مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 8.

 

------------------------------------
8- نشانه هاى اسراف كننده
عن ابى عبدالله علیه السلام قال:
للمسرف ثلاث علامات یشترى ما لیس له و یلبس ما لیس له و یاكل ما لیس له.


امام صادق علیه السلام فرمود:
اسراف كننده را سه نشانه است:
چیزهائى را مى خرد و مى پوشد و مى خورد كه در شان او نیست.
تفسیر نور الثقلین، جلد 1، سوره انعام، ص 772

 

------------------------------------

اسراف,حدیث درباره اسراف,نشانه هاى اسراف كننده

 

9- نشانه مؤمن
قال ابو عبدالله علیه السلام:
صفة المؤمن... لا یبذر و لا یسرف بل یقتصد.


امام صادق علیه السلام فرمود:
انسان مؤمن اسراف و زیاده روى نمى كند بلكه میانه روى را پیشه خود مى سازد.
مجموعة الاخبار، الباب 30، حدیث1

 

------------------------------------
10- روش پیامبر
روى انه كان رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم یاكل الرطب و یطعم الشاة النوى.
روایت شده است پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم وقتى خرما مى خوردند، هسته آنرا به گوسفند مى دادند.
مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 5

 

------------------------------------
11- اسلام و میانه روى
عن عامر بن جذاعة قال:
جاء رجل الى ابى عبدالله علیه السلام فقال له:
اتق الله و لا تسرف و لا تقتر و لكن بین ذلك قوام، ان التبذیر من الاسراف، قال الله عز و جل، و لا تبذر تبذیرا.


از عامر بن جذاعة نقل شده است كه گفت: مردى آمد خدمت امام صادق علیه السلام حضرت باو فرمود:
تقواى الهى پیشه كن، اسراف نكن و بر خود هم سخت مگیر و میانه روى مایه استوارى است، تبذیر همان اسراف است كه خداوند درباره آن فرموده: تبذیر و زیاده روى نكن.
تفسیر نور الثقلین، ج 2، سوره اسراء، ص 56

 

------------------------------------
12- كار شیطانى
عن كتاب ابى محمد العسكرى علیه السلام الى محمد بن حمزة و بشارته بالغنى و قوله له: و علیك بالاقتصاد و ایاك و الاسراف فانه من فعل الشیطنة.


امام حسن عسگرى علیه السلام به محمد بن حمزه نامه اى نوشته و او را به ثروت و بى نیازى مژده داده و به او فرمود:
بر تو باد میانه روى و پرهیز از اسراف زیرا اسراف از كارهاى شیطانى است.
بحار الانوار، 50: ص 292 ح 66

 

------------------------------------
13- عامل نیاز و بى نیازى
قال ابو عبدالله علیه السلام:

یا عبید،ان السرف یورث الفقر و ان القصد یورث الغنى.

 

امام صادق علیه السلام به عبید فرمود:
اسراف و زیاده روى باعث فقر و تنگدستى مى گردد و میانه روى موجب ثروت و بى نیازى مى شود.
وسائل الشیعه، ج 15، ص 258

 

------------------------------------
14- دور انداختن هسته خرما
عن ابى عبدالله علیه السلام قال:

ان القصد امر یحبه الله عز و جل و ان السرف یبغضه حتى طرحك النواة فانها تصلح لشیئ و حتى صبك فضل شرابك.


از امام صادق علیه السلام نقل شده است كه فرمود:
میانه روى را خداوند متعال دوست دارد و اسراف و زیاده روى مورد خشم اوست حتى اگر اسراف در انداختن هسته خرمائى باشد كه قابل مصرف است یا زیادى آبى كه خورده شده، باشد.
تحف العقول، ص 301

 

------------------------------------
15- میانه روى و بقاء نعمت
عن موسى بن جعفر علیه السلام:
و من اقتصد و قنع بقیت علیه النعمة و من بذر و اسرف زالت عنه النعمة.


امام موسى بن جعفر علیه السلام فرمودند:
كسى كه در زندگى میانه روى و قناعت ورزد، نعمت او باقى مى ماند و آنكه با ریخت و پاش و اسراف زندگى كند نعمتش از بین مى رود.
تحف العقول، ص 301

 

------------------------------------
16- میانه روى حسنه و اسراف گناه است
قال ابو جعفر لابى عبد الله علیه السلام:
یا بنى! علیك بالحسنة بین السیئتین تمحوهما قال: كیف ذلك یا ابة؟
قال: مثل قوله،«و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا»

 

امام باقر علیه السلام به فرزندش امام صادق علیه السلام فرمود:
بر تو باد به انجام كار خیرى كه وسط دو كار بد قرار گرفته و آن دو را از بین مى برد، امام صادق سؤال كرد، چگونه چنین چیزى ممكن است؟ امام فرمود:
همانطور كه قرآن مى گوید مؤمنین كسانى هستند كه وقتى انفاق مى كنند زیاده روى و سختگیرى نمى كنند. (بنابراین اسراف و سختگیرى هر دو گناه است و حد وسط آن یعنى میانه روى حسنه است بر تو باد به آن حسنه كه بین آن دو گناه است).
تفسیر نور الثقلین، جلد 4، سوره فرقان، ص 27

 

------------------------------------
17- بیمه میانه روعن
ابن میمون قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام، یقول:
ضمنت لمن اقتصد ان لا یفتقر.

 

ابن میمون گفت شنیدم كه امام صادق علیه السلام فرمود:
هر كسى كه در زندگى خود میانه رو باشد من ضمانت مى كنم او را كه هرگز تهى دست نشود.
خصال صدوق، باب الواحد، حدیث 32

 

------------------------------------
18- عامل فراوانى و تباهى ثروت
قال امیرالمؤمنین علیه السلام:
القصد مثراة و السرف مثواة.


على علیه السلام فرمود:
اعتدال در خرج كردن «میانه روى » موجب فراوانى مال و ثروت و اسراف باعث تباهى و نابودى آن است.
وسائل الشیعه، ج 15، ص 258

 

------------------------------------
19- میانه روى عامل رستگارى
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:
ثلاث منجیات، فذكر الثالث القصد فى الغنى و الفقر.


پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:

سه چیز باعث نجات و رستگارى است و در مورد سومى خاطر نشان ساخت، رعایت اعتدال در حال فقر و توانگریست.
وسائل الشیعه، ج 15، ص 258

 

------------------------------------
20- عامل فراوانى رزق و محرومیت
قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم:
من اقتصد فى معیشته رزقه الله و من بذر حرمه الله.

 

پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:
كسى كه در زندگى میانه روى را رعایت نماید خداوند او را روزى مى دهد و كسى كه اسراف و زیاده روى كند، او را محروم مى سازد.
وسائل الشیعه، ج 15، ص 259

 

منبع : tebyan-zn.ir


ویدیو مرتبط :
احادیثی درباره امام زمان در کتب اهل سنت

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احادیثی گهربار درباره ادباحادیثی درباره ادب,حدیث درمورد ادب

احادیثی گهربار درباره ادب

اهمیت و جایگاه ادب در فرهنگ اهل بیت (ع)

امام صادق (ع) : بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث میگذارند ، ادب است نه مال ، زیرا مال از بین میرود و ادب باقی می ماند.  کافی جلد ۸ صفحه ۱۵۰ حدیث ۱۳۲


رسول خدا (ص) : فرزندان خود را احترام کنید و آنان را نیکو ادب کنید ، تا آمرزیده شوید.  جامع الاخبار صفحه ۳۹۳ ، مکارم اخلاق صفحه ۲۲۲

رسول گرامی (ص) : هیچ پدری هدیه ای بهتر از ادب نیکو به فرزندش نداده است.  کنزالعمال جلد ۱۶ صفحه ۴۵۶ حدیث ۴۵۴۱۱


امام صادق (ع) : ما از شیعیان خود کسی را که عاقل ، فهمیده ، آگاه ، بردبار ، با ادب ، سازگار ، صبور و راستگو باشد دوست داریم.مستدرک الوسائل جلد ۱۱ صفحه ۱۹۰ حدیث ۱۱


مولا علی (ع) در وصیتی به فرزندش امام حسن (ع) فرمود : پسرم ، بهره ات را از ادب غنیمت بدار ، و قلب خود را برای آن آزاد گردان ، زیرا قلب بالاتر از این است که به آلودگی بیامیزی ، و بدان که اگر کمبودی داشته باشی به وسیله ادب بی نیاز میشوی ، و اگر غریب و تنها باشی ادب دوست و همراه تو خواهد بود که با وجود آن وحشتی نخواهد بود.  اعلام الدین


امام باقر (ع): سکوت انسان با ادب در درگاه الهی برتر از تسبیح گفتن نادان است.  اعلام الدین
امام علی (ع) : ادب انسان را از حسب و نسب بی نیاز میکند. ( یعنی خودش مایه شرافت است ).  اعلام الدین


امام علی (ع): مومن در دنیا صادق است ، و حرکت او مودبانه است و سخنش همراه با خیرخواهی است و پندش نرم و آرام است ، و از کسی جز خدا نمی ترسد.جامع الاخبار

حضرت محمد (ص) : ادب نیکو ، زینت عقل است.  جامع الاخبار


مولا علی (ع) : ای مومن ! علم و ادب قیمت و بهای توست، پس در به دست آوردن آنها تلاش کن ، هرچه علم و ادب تو زیادتر گردد ارزش و عظمت تو بیشتر میشود ، توسط علم و آگاهی به طرف خدا راهنمایی میشوی و به واسطه ادب بهتر میتوانی در خدمت پروردگارت قرار گیری و بنده به واسطه ادب خدمت میتواند ولایت و قرب الهی را به دست آورد ، پس نصیحت را بپذیر تا از عذاب الهی نجات یابی. مشکاة الانوار ، روضة الواعظین


امام صادق (ع) : چهار خصلت است که انسان بواسطه آنها آقایی پیدا میکند عفت ، ادب ، سخاوت و خرد. الاختصاص صفحه ۲۴۴


امام علی (ع) :هرکه به ادب حریص باشد ، بدیهای او کم خواهد شد.  تصنیف غررالحکم صفحه ۲۴۷ حدیث ۵۰۹۱
مولا علی (ع) : ادب مایه کمال مرد است.  تصنیف غررالحکم صفحه ۲۴۷ حدیث ۵۰۷۳


مولا علی (ع) : ادب نیکوترین اخلاق است.  تصنیف غررالحکم صفحه ۲۴۷ حدیث ۵۰۷۲
مولا علی (ع): مردم به ادب شایسته ، بیش از طلا و نقره نیازمندند.  تصنیف غررالحکم صفحه ۲۴۷ حدیث ۵۰۸۰


امام علی (ع) : میوه ادب ، خوش اخلاقی است. تصنیف غررالحکم حدیث ۵۰۸۴


مولا علی (ع) در وصیت به امام حسن (ع) فرمودند : ادب ، مایه باروری عقل و تزکیه قلب و زینت زبان و راهنمای انسان به اخلاق پسندیده است، اگر ادب همراه انسان نباشد او حیوانی رها شده بیش نیست ، خداوند به ادب خیر دهد کوچک را آقایی میبخشد،پس در جستجوی ادب باش تا شخصیت و ثروت بدست آوری ، هرکس پی ادب باشد به وسیله آن چیره میشود کسی که آن را رها کند بر او چیره میشوند و حمله می آورند.  اعلام الدین


----------------------------------
معنی و مفهوم ادب


رسول خدا (ص) : قرآن مرکز تربیت الهی است پس در حد توان ادب آن را بیاموزید،این قرآن ریسمان الهی و نور نمایان و مایه شفای مفید است، پس آن را بخوانید ( و عمل کنید ) جامع الاخبار صفحه ۱۱۴ حدیث ۲۰۰


از امام حسین (ع) سوال شد: ادب چیست ؟ امام فرمود: ادب آن است که از خانه خود که بیرون می روی، با هیچ کس برخورد نکنی جز آنکه او را برتر و بهتر از خود ببینی. موسوعة کلمات الامام الحسین (ع) صفحه ۷۵۰ حدیث ۹۰

 

امام علی (ع) : نیکوترین ادب آن است که تو را از گناهان باز دارد. ( یعنی در مقابل خدا مودب باشی ) تصنیف غررالحکم صفحه ۲۴۷ حدیث ۵۰۷۹


مولا علی (ع) : برترین ادب این است که انسان در حد و مرز خود به ایستد و از اندازه خویش تجاوز نکند.  تصنیف غررالحکم صفحه ۲۴۷ حدیث ۵۰۷۸


امام حسن عسگری (ع) : در ادب خودت همین کافی است که از آنچه از دیگران نمی پسندی اجتناب کنی. الانوار البهیه
امام علی (ع) : بهترین ادب آن است که از خودت شروع کنی. ( ابتدا خودت را ادب کنی ) غررالحکم
امام علی (ع) : با ارزش ترین ادب حفظ جوانمردی است.  غررالحکم


----------------------------------
جلوه هایی از ادب
رسول خدا (ص) : مومن ادب الهی را به کار میگیرد، هنگامی که خدا به او گشایش دهد او هم توسعه می دهد و زمانی که خدا از او باز داشت، او هم مراعات و امساک می کند. غررالحکم


امام سجاد (ع) : بیماری شدیدی گرفتم، پدرم فرمود: چه میل داری؟ گفتم : میل دارم از جمله کسانی باشم که در مقابل آنچه پروردگارم برای من در نظر گرفته چیزی را پیشنهاد نکنم ( یعنی در مقابل امر خدا تسلیم و راضی باشم ) پدرم فرمود : آفرین بر تو که شبیه ابراهیم خلیل (ع) هستی که هنگامی که جبرئیل (ع) ( در حالی که او در میان آتش بود ) گفت : چه نیاز داری ؟ ابراهیم (ع) فرمود : چیزی به پروردگارم پیشنهاد نمی کنم ، او خودش برای من کافی است ، و بهترین وکیل است. بحارالانوار جلد ۴۶ صفحه ۶۷


کنیزی شاخه گلی برای امام حسن (ع) آورد ، امام بزرگوار فرمود : تو در راه خدا آزاد شدی ، گفته شد چرا در مقابل یک شاخه گل او را آزاد کردی ؟ فرمود : خداوند ما را تربیت و ادب آموخته است که فرمود : هنگامی که به شما هدیه ای داده شد شما بهتر از آن را هدیه بدهید و هدیه بهتر از آزادی او بود.  بحارالانوار جلد ۸۴ صفحه ۲۷۳


از امام رضا (ع) نقل شده است که فرمود: از بعضی از عالمان آل محمد (ص) یعنی ائمه (ع) سوال شد که ادب در نماز چیست ؟ فرمود : حضور قلب ، فارغ بودن اعضا،خوار و ذلیل ایستادن در مقابل پروردگار بزرگ، بهشت را طرف راست و جهنم را در طرف چپ خود ببیند و صراط را در مقابلش و خدا را جلوی خودش در نظر بگیرد. بحارالانوار جلد ۸۴ صفحه ۲۴۶ حدیث ۳۷


مولا علی (ع) فرمود: هنگامی که کسی عطسه کرد ، به او بگویید : یرحمکم الله ، یعنی خدا شما را مورد لطف و عنایت قرار دهد، و او بگوید : خداوند شما را ببخشد و مورد لطف قرار دهد زیرا خداوند فرمود : هنگامی که به شما هدیه ای داده شد شما هم هدیه ای بهتر به او بدهید.  بحارالانوار جلد ۸۴ صفحه ۲۷۳


امام صادق (ع) : کسی که ادب دارد باید در معلومات خود تحقیق و کاوش کند و اقتضای ورع و پرهیزگاری این است که آنچه را که نمی داند نگوید.  مستدرک الوسائل جلد ۱۷ صفحه ۲۵۰ حدیث ۲۳
----------------------------------
اقسام بی ادبی ها و تادیب بی ادبان
امام حسن عسگری (ع): شادمانی کردن پیش ( شخص ) اندوهناک ، از ادب به دور است. تحف العقول صفحه ۷۸۴


امام صادق (ع) و امام باقر (ع) فرمودند : اگر جوانی از جوانان شیعه پیش من آورده شود که دین شناس نیست او را ادب خواهم کرد. و امام باقر (ع) میفرمود : در پی آگاهی و بصیرت ( دانایی) باشید و گرنه شما از بادیه نشینان خواهید بود.  بحارالانوار جلد ۱ صفحه ۲۱۴ حدیث ۱۶


ابوهاشم جعفری گوید: خدمت امام رضا (ع) بودیم ،صحبت از عقل و ادب شد، امام (ع) فرمود : خرد هدیه ای از خداوند است و ادب زحمت است ( و به دست آوردنی ). پس هرکس در راه ادب زحمت بکشد به آن دست می یابد ، ولی کسی که در مورد افزایش عقل خود را به زحمت اندازد جز نادانی چیزی عایدش نمیشود. کافی جلد ۱ صفحه ۲۳ حدیث ۱۶

منبع:hadithe.ir