اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

برنامه های رادیو و تلویزیونی کاندیداها+زمان پخشبرنامه های رادیو و تلویزیونی کاندیداها

برنامه های رادیو و تلویزیونی کاندیداها

مراسم قرعه کشی برنامه های رادیو وتلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری در صدا و سیما برگزار شد و کاندیداها از تقدم و تاخر خود در برنامه های مختلف انتخاباتی صدا و سیما مطلع شدند.

برنامه های تبلیغاتی کاندیداها به شرح زیر منتشر می شود:

برنامه تبلیغاتی محسن رضایی از شبکه های رسانه ملی

شنبه: 4 خرداد؛ شبکه اول سیما - برنامه با دوربین- ساعت 20

پنج شنبه: 9 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45 دقیقه

یکشنبه: 12 خرداد؛ شبکه جام جم- پاسخ به ایرانیان خارج از کشور- ساعت 23.30 دقیقه

دوشنبه: 13 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 20.10 دقیقه

این مستند ساعت 23.30 همان شب از شبکه جام جم تکرار خواهد شد

شنبه: 18 خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10 دقیقه

یکشنبه: 19 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 23.30 دقیقه

مستند دوم این نامزد نیز همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30 دقیقه

و سه شنبه: 21 خرداد؛ شبکه چهار سیما- پاسخ به سؤالات کارشناسان- ساعت 18/10 دقیقه

برنامه تبلیغاتی علی اکبر ولایتی از شبکه های رسانه ملی

یکشنبه: 5 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45 دقیقه

دوشنبه: 6 خرداد؛شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20چهارشنبه: 8 خرداد؛ شبکه جام جم- پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور- ساعت 23.30 دقیقهشبنه 13 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 20.10 دقیقه

این مستند همان شب ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

پنج شنبه: 16 خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10 دقیقهیکشنبه: 19 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30 دقیقه

دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 23.30 دقیقه

این مستند همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد

و چهارشنبه: 22 خرداد؛ شبکه 4 سیما- پاسخ به کارشناسان- ساعت 18.10 دقیقه

برنامه تبلیغاتی محمد باقر قالیباف از شبکه های رسانه ملی

سه شنبه: هفتم خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه- ساعت 22.45 دقیقه

چهارشنبه: 8 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20

شنبه: یازدهم خرداد؛ شبکه جام جم- پاسخ به ایرانیان خارج از کشور- ساعت 23.30 دقیقه

سه شنبه: 14 خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10 دقیقه

پنجشنبه: 16 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 20.10 دقیقه

این مستند همان شب ساعت 23.30 از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

یکشنبه: 19 خرداد؛ شبکه چهار سیما- پاسخ به سؤالات کارشناسان- ساعت 18.10 دقیقه

سه شنبه: 21 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 23.30 دقیقه

این مستند نیز همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش می شود.

چهارشنبه: 22 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30 دقیقه

برنامه تبلیغاتی غلامعلی حداد عادل از شبکه های رسانه ملی

گوی شماره 14 در مراسم قرعه کشی به نام آقای غلامعلی حداد عادل درآمد.

دوشنبه: 6 خرداد؛ شبکه جام جم- پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور- ساعت 23.30 دقیقه

پنج شنبه: 9 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20

یکشنبه: 12 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45 دقیقه

سه شنبه: 14 خرداد؛ شبکه چهار سیما- پاسخ به سوالات کارشناسان- ساعت 18.10 دقیقه

پنج شنبه: 16 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 23.30 دقیقه

این مستند همان شب در ساعت 30 دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد.

شنبه: 18 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30 دقیقه

یکشنبه: 19 خرداد؛ شبکه سه سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10 دقیقه

سه شنبه: 21 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 20.10 دقیقه

این مستند همان شب ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم تکرار می شود.

برنامه تبلیغاتی محمد رضا عارف از شبکه های رسانه ملی

یکشنبه: 5 خرداد؛‌ شبکه جام جم- پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور- ساعت 23.30 دقیقه

چهارشنبه: 8 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45 دقیقه

شنبه: 11 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20

دوشنبه: 13 خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10 دقیقه

شنبه: 18 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 20.10 دقیقه

این مستند همان شب ساعت 23.30 دقیقه از جام جم پخش می شود.

دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه چهارم سیما- پاسخ به کارشناسان- ساعت 18.10 دقیقه

سه شنبه: 21 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30 دقیقه

چهارشنبه: 22 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 23.30 دقیقه

این مستند نیز همان شب ساعت 30 دقیقه بامدد از جام جم پخش مجدد می شود.

برنامه تبلیغاتی سید محمد غرضی از شبکه های رسانه ملی

شنبه: 4 خرداد؛ شبکه جام جم - پاسخ به سؤالات ایرانیان-، ساعت 23.30 دقیقه

شنبه: 11 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45 دقیقه

یکشنبه: 12 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20

دوشنبه: 13 خرداد؛ شبکه چهارم سیما- پاسخ به سؤالات کارشناسان- ساعت 18/10دقیقه

پنج شنبه: 16 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30 دقیقه

شنبه: 18 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 23.30 دقیقه

این مستند همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- 19.10 دقیقهو چهارشنبه: 22 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 20.10 دقیقه

و مستند دوم این نامزد همان شب ساعت 23.30 دقیقه از شبکه جام جم پخش مجدد خواهد شد.

برنامه تبلیغاتی حسن روحانی از شبکه های رسانه ملی

دوشنبه: 6 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45 دقیقه

سه شنبه: 7 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20پنج شنبه: 9 خرداد؛ شبکه جام جم- پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور- ساعت 23.30 دقیقه

دوشنبه: 13 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30 دقیقه

سه شنبه: 14 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 23.30 دقیقه

شبکه جام جم ساعت 30 دقیقه بامداد، همان روز این مستند را پخش خواهد کرد.

پنج شنبه: 16 خرداد؛ شبکه چهارم سیما- پاسخ به کارشناسان- ساعت 18.10 دقیقه

دوشنبه: 20 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 20.10 دقیقه

این مستند همان شب ساعت 23.30 دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

و چهارشنبه: 22 خرداد؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10 دقیقه

برنامه تبلیغاتی سعید جلیلی از شبکه های رسانه ملی

شنبه: 4 خرداد؛ شبکه دوم سیما- گفتگوی ویژه خبری- ساعت 22.45 دقیقه

یکشنبه: 5 خرداد؛ شبکه اول سیما- برنامه با دوربین- ساعت 20

سه شنبه 7 خرداد؛ شبکه جام جم- پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور- ساعت 23.30 دقیقه

دوشنبه: 13 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند اول- ساعت 23.30 دقیقه

این مستند همان شب ساعت 30 دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش می شود.

سه شنبه: 14 خرداد؛ شبکه خبر- گفتگوی ضبط شده- ساعت 22.30 دقیقه

شنبه: 18 خرداد؛ شبکه چهار سیما- پاسخ به سؤالات کارشناسان- ساعت 18.10 دقیقه

یکشنبه: 19 خرداد؛ شبکه اول سیما- مستند دوم- ساعت 20.10 دقیقه

این مستند همان شب ساعت 23.30 دقیقه از جام جم نیز پخش می شود.

و سه شنبه؛ شبکه سوم سیما- پاسخ به سؤالات جوانان- ساعت 19.10 دقیقه

 /تابناک

 

 

 

 


ویدیو مرتبط :
بهروز خوش فطرت در برنامه تلویزیونی (رادیو 7)

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

برنامه های رادیو و تلویزیونی که متوقف شدند!از وقتی تغییرات مدیریتی در راس سازمان صدا و سیما شکل گرفت، توقف برنامه های پخش زنده رادیو و تلویزیون هم شروع شد؛ برنامه هایی که بعضی هایشان سابقه طولانی ای داشتند و بعضی ها هم طرفداران بسیار زیادی داشتند...

 البته ساخت این برنامه ها هم هزینه زیادی روی دست سازمان می گذاشت. اما ظاهرا رویه مدیران جدید این است که هیچ اثری از آثار دوره های مدیریتی قبل در این سازمان نماند و به همین منظور دست به پاکسازی آنتن از برنامه هایی زده اند که گاه تبدیل به برند یک شبکه و یک مدیر شده بودند.

هرچند که خود این مدیران دلایل دیگری مثل نبود منابع مالی، تکراری شدن و ضعف محتوا را ذکر می کنند و مدعی هستند در راستای تولید برنامه های بهتر گام بر می دارند، نکته ای که فعلا چندان به چشم نمی آید و تنها حذف است که صورت می گیرد و هیچ اضافه ای دیده نمی شود. پس اگر می خواهید با لیست پر و پیمان برنامه های تعطیل شده آشنا شوید، این مطلب را بخوانید و از رفتگان صدا و سیما یاد کنید.

بعضیا
    تولد: 1393
    وفات: 1393

اخبار,اخبار فرهنگی, برنامه های رادیو و تلویزیونی که متوقف شدند!

قرار بود این برنامه کپی خوبی باشد از سه گانه تاک شوهای شیشه ای شبانه رضا رشیدپور در شبکه تهران که با دعوت از ستارگان سینما و تلویزیون، موسیقی و ورزش توانسته بود طرفداران بسیار زیادی را جلب کند.

 

هرچند در سایت این برنامه توضیحات دیگری درباره رویکرد آن گفته شده بود، اما عملا علی ضیا می خواست همان نقش را بازی کند. در ابتدا قرار بود این برنامه از اول مهرماه به مدت 30 شب که پنجشنبه شب ها بود، روی آنتن برود، اما هنوز به 20 برنامه هم نرسیده بود که «بعضیا» هم متوقف شدم. در آخرین برنامه، سردار آزمون مهمان علی ضیا بود که گفته می شود خودش هم به خاطر اجرای ویژه برنامه شب عید از شبکه یک خیلی پیگیر ماجرا نبوده و شاید حتی ته دلش از این ماجرا خوشحال هم بوده است.

علت فوت: بلاتکلیفی و اینکه مدیران سیما معتقد بودند این برنامه باید رویکرد مشخصی داشته باشد.

عامل فوت: میرحسینی، مدیر شبکه سه که با رویکرد و هزینه بالای برنامه مخالف بود.

برنامه جایگزین: موج شب
-------------------------------------------------------------------------------------------------
صبح بخیر ایران

    تولد: 1373
    وفات: 1394

اخبار,اخبار فرهنگی, برنامه های رادیو و تلویزیونی که متوقف شدند!

دقیقا همان موقعی که ما شروع کردیم به مدرسه رفتن، اقبال واحدی هم شروع کرد به جیغ و دست و هورا در اولین ساعات صبح و با هوار زدن صبح بخیر ایران همراه با مردم آبادی های سراسر ایران کلی طرفدار برای خودش دست و پا کرد و وقتی ما دانشگاه را تمام کردیم هم همین روند ادامه داشت.

پخش این برنامه که قرار بود با همین شلوغ بازی ها و پخش موسیقی، انرژی را به تن های بی حال اول صبح مردم تزریق کند، پس از 20 سال حالا متوقف شده و به جایش برنامه بی حال با یک مجری که پشت میز می نشیند در حال پخش است. هنوز هیچ کس نگفته چرا این برنامه با این سابقه متوقف شده و قرار است چه چیزی جایگزین آن بشود. البته در یکی دو سال گذشته با برخی تغییرات و اضافه کردن نیروهای جوان قرار شد ریتم برنامه عوض شود، اما پس از آن باز روال سابق ادامه یافت و شد آنچه شد.

علت فوت: ثابت بودم فرم برنامه طی 20 سال و ریزش مخاطب

عامل فوت: احسانی، مدیر شبکه یک

برنامه جایگزین: مستند مرغان شهد خوارا+ بازپخش سریال سه در چهار+ حرف حساب
------------------------------------------------------------------------------------------------
ویتامین 3

    تولد: 1391
    وفات: 1393

 

ااخبار,اخبار فرهنگی, برنامه های رادیو و تلویزیونی که متوقف شدند!

برنامه صبحگاهی و پرطرفدار شبکه سه که با اجرای علی ضیا توانسته بود مخاطبان سحرخیز بسیاری پیدا کند، ابتدا با تغییر مجری رو به رو شد و از 11 مرداد سال گذشته این علی مرادی بود که اجرای آن را برعهده گرفت و دیگر خبری از علی ضیا نبود و طرفداران ویتامین سه هم به شکل محسوس کاهش پیدا کردند. تا اینکه چند وقت پیش گفته شد این برنامه هم دیگر روی آنتن نمی رود و پخشش متوقف شده است. طبق معمول هیچ توضیحی داده نشد و البته جایگزینی هم پیش بینی نشده بود.

علت فوت: تکراری شدن برنامه و ریزش مخاطب به خاطر رفتن علی ضیا از برنامه

عامل فوت: میرحسینی، مدیر شبکه سه

برنامه جایگزین: تکرار برنامه مرد چی می گن؟
------------------------------------------------------------------------------------------------
ورزش از نگاه دو

    تولد: 1360
    وفات: 1393

اخبار,اخبار فرهنگی, برنامه های رادیو و تلویزیونی که متوقف شدند!

از همان اول هم معلوم نبود چرا این برنامه روی آنتن می رود و استفاده از مجریان درجه دو و سه، این فکر را تقویت می کرد که مدیران شبکه دو تنها برای خالی نبودن عریضه و پرکردن کنداکتور جمع شب ها از این برنامه به شدت ضعیف استفاده می کنند. اما از سال 86 و با آمدن جهانگیر کوثری به عنوان مجری، برنامه هم تکانی خورد و سری توی سرها درآورد.

هرچند هنوز نسبت به رقیبی مثل 90 خیلی عقب بود. یکی دو سال آخر هم که تیم جدید و اسپانسرهای پولدار وارد ماجرا شدند و این برنامه با اجرای پیمان یوسفی و میثم زمان آبادی و دعوت از چهره هایی معروف و پرسروصدا مثل لوتار ماتئوس، خود را به عنوان یک برنامه جنجالی جا زد و حتی در بحبوحه جام جهانی برزیل هم استودیوی خودش را به برزیل برد و با بسیاری از بازیکنان معروف دنیا مصاحبه کرد، اما همین تغییر رویکردهای چندگانه نشان داد که خود شبکه دویی ها هم نمی دانند که چه برنامه ای می خواهند و درنهایت این برنامه هم در 10 بهمن 93 متوقف شد.

علت فوت: سردرگمی تولیدکنندگان برنامه و نداشتن خط مشی شفاف

عامل فوت: جعفری جلوه، مدیر شبکه دو

برنامه جایگزین: لیموترش+ فیلم سینمایی
------------------------------------------------------------------------------------------------
رادیو هفت

    تولد: 1389
    وفات: 1394

اخبار,اخبار فرهنگی, برنامه های رادیو و تلویزیونی که متوقف شدند!

یک جورهایی شده بود برند شبکه آموزش و در شرایطی که تقریبا هیچ کس نبود که موقع تعویض کانال ها روی این شبکه توقف کند، رادیو هفت توانسته بود عده بسیار زیادی مخصوصان جوانان را در ساعت های پایانی شب پای تلویزیون بکشاند و با تولید برنامه هایی که از استاندارد بالایی برخوردار بودند، حساب گل کند و معروف شود، اما ظاهرا مدیران سیما زیاد با این معروفیت موافق نبودند و وقتی خواستند برنامه را تعطیل کنند، گفتند که با سیاست های شبکه در تضاد است و برنامه باید آموزشی باشد. هرچند این وسط مدیران رده بالایی چون پورمحمدی هم دخیل بودند و وقتی قرار شد رادیو هفت از شبکه نسیم هم پخش شود، با مخالفت او روبرو شدند و درنهایت رادیو هفت پس از فرستادن 1117 برنامه روی آنتن، متوقف شد.

علت فوت: مخالفت های مدیران رده بالای سازمان با کلیت برنامه

عامل فوت: علی اصغر پورمحمدی، معاون سیما و حسین ساری، مدیر شبکه آموزش

برنامه جایگزین: سفید + شب های مستند
-------------------------------------------------------------------------------------------------
هفت

    تولد: 1389
    وفات: 1394

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

بالاخره شایعات پیرامون تعطیلی هفت، رنگ واقعیت به خودش گرفت و برنامه ای که قرار بود 90 سینمایی بشود، نتوانست از خودش در مقابل انتقادات مدیران دفاع کند و پخش آن پس از چهار سال متوقف شد. مدیران شبکه سه گفته اند قرار است در ساخت برنامه تغییراتی ایجاد شود و میرحسینی در آخرین صحبت هایش گفت: «این هفت که الان روی آنتن داریم در واقعیت امر، برنامه تاثیرگذار، موثر و پیشگامی در حوزه سینمایی نیست. البته متوقف به معنای ممنوع نیست، بلکه ما داریم کار کارشناسی انجام می دهیم. تیم فکری و اتاق فکر داریم و حتما زمانی که به آن مرحله رسیدیم، برنامه «هفت» مجددی خواهیم داشت.»

علت فوت: عدم اقبال برنامه بین مردم و عدم تاثیرگذاری در سینمای ایران

عامل فوت: میرحسینی، مدیر شبکه سه

برنامه جایگزین: شب های تابستان
------------------------------------------------------------------------------------------------
تهران بیست

    تولد: 1375
    وفات: 1393

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

برنامه ای که با عمر 18سال سابقه اش نزدیک به سن خود شبکه پنج است، در آستانه جوانی، جوان مرگ شد. این برنامه که از ابتدا با مجریان معروفی مثل مرحوم سیامک علیقلی و سونیا پوریاسین کارش را شروع کرد، یک جورهایی پل ارتباطی شهرداری تهران با مردم بود و بیشتر به نقد عملکرد این دستگاه و بیان مشکلات مردم می پرداخت. این اواخر هم مازیار ناظمی اجرای این برنامه را بر عهده داشت که با تغییر رویکرد شهرداری تهران و جدایی این نهاد از این شبکه، عملا دیگر به اندازه گذشته بیننده نداشت.

نکته مهمی که در سال های اولیه پخش این برنامه به چشم می آمد، خواندن تیتر روزنامه ها توسط مجری برنامه و بعضا برنامه های جنجالی ای بود که با دعوت از مسوولان پخش می شد و در سال های اخیر دیگر خبری از این چیزها نبود.

علت فوت: جدایی شهرداری تهران از شبکه پنج و تغییر نام این شبکه از تهران به شبکه اقتصاد که باعث شد مخاطبانش ریزش کنند.

عامل فوت: مجید زین العابدین که سیاست های شبکه را تغییر داد.

برنامه جایگزین: سریال های تکراری، هم اینک پخش سریال دودکش
-------------------------------------------------------------------------------------------------
مناظره

    تولد: 1393
    وفات: 1394

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

انگار مدیران تلویزیون خیلی از مناظره های هیجان انگیز انتخابات ریاست جمهوری سال 92 خوششان آمده بود یا اینکه حیفشان می آمد دکور برنامه را خراب کنند. برای همین از سال 93، عصرهای دل انگیز جمع را اختصاص دادند به برنامه مناظره و این کار را تا 67 هفته هم ادامه دادند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را مورد مناظره قرار دادند، اما درست در هفته ای که قرار بود برنامه با موضوع نظام رتبه بندی معلمان روی آنتن برود، خبر آمد که این روند متوقف شده و هیچ دلیلی هم برای آن ذکر نشد.

علت فوت: مناظره های بی خاصیت و دعوت از کسانی که برای مخاطب جذاب نبودند

عامل فوت: احسانی، مدیر شبکه یک

برنامه جایگزین: هنوز در کنداکتور نام مناظره دیده می شود!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ثریا

    تولد: 1390
    وفات: 1394

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

همان طور که از شعار برنامه معلوم است، قرار بود ثریا بشود دیدبان پیشرفت علم در ایران و وقتی از 11 اسفند سال 90 اولین بار روی آنتن رفت هم همین روند را ادامه داد. اما معلوم نبود چرا این برنامه باید از شبکه یک پخش شود و مخاطبانش دقیقا کدام رده سنی را شامل می شوند و چرا مردم باید ساعت 11 شب بنشینند و چالش های حوزه آسفالت را تماشا کنند. (برنامه سوم، 25 اسفند) به خاطر همین وقتی پخش برنامه در دوم اردیبهشت امسال متوقف شد، هیچ کس متوجه نشد و آب از آب تکان نخورد.

علت فوت: تفاوت های سیاست برنامه با شبکه یک و حجم بالای برنامه های پخش زنده در این شبکه

عامل فوت: احسانی، مدیر شبکه یک

برنامه جایگزین: امشب
-------------------------------------------------------------------------------------------------
جمعه ایرانی

    تولد: 1363
    وفات: 1394

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

برنامه ای که تا 12 سال پیش با عنوان صبح جمع با شما پخش می شد و با این حساب، سابقه ای نزدیک به 30 ساله دارد هم یکی از معروف ترین برنامه های رادیویی بود که تولیدش متوقف شده است. آن طور که سعید توکل، تهیه کننده و سردبیر این برنامه گفته، تحمل مدیران رسانه ای کمی پایین آمده و حذفیات برنامه آن قدر زیاد شده که او و تیمش دیگر قادر به ادامه فعالیت نبوده اند. هرچند احمد

پور، مدیر رادیو ایران با رد این صحبت ها گفته که برنامه داشته تکراری می شده و خود تیم جمع ایرانی خواسته اند تا به یک مرخصی شش ماه بروند و مهرماه هم برخواهند گشت.

علت فوت: خستگی عوامل برنامه از ممیزی های زیاد

عامل فوت: احمدپور، مدیر رادیو ایران و معاونت صدا که تاب انتقادهای برنامه را نداشتند

برنامه جایگزین: دیار آشتی، برنامه گروه ورزش و تفریحات؟

 

اخبارفرهنگی - همشهری جوان،برترینها