سلامت


2 دقیقه پیش

نشانه ها و عوارض کمبود ویتامین‌ها در بدن

ویتامین‌ها نقش مهمی‌ را در بدن انسان ایفا می‌کنند. به‌نحوی‌که کمبود ویتامین‌ (حتی یکی از آن‌ها) می‌تواند برای هر فردی مشکلات اساسی را به وجود آورد. گجت نیوز - معین ...
2 دقیقه پیش

چرا پشه ها بعضی ها را بیشتر نیش می‌زنند؟

فصل گرما و گزیده شدن توسط پشه ها فرا رسیده، دوست دارید بدانید پشه ها بیشتر چه کسانی را دوست دارند؟ بیشتر کجاها می پلکند؟ و از چه مواد دفع کننده ای نفرت دارند؟ وب سایت ...

رشد و تكامل کودک از 7 تا 12 ماهگي 

 

رشد کودک از هفت ماهگی تا 12 ماهگی


7ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)

* بدون كمك مي نشيند
* با حركتي جارويي شكل خود را بطرف اشيا مي كشد
* اصوات را تقليد مي كند
مهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)


* سيلاب هارا كنارهم مي گذارد و صداهايي شبيه يك لغت مي سازد
* آغاز خزيدن يا خود را به جلو كشيدن


مهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* با گرفتن دست به چيزي مي تواند بايستد
* دست را به حالت خداحافظي تكان مي دهد
* اشيا را به هم مي كوبد

 

 

 

8 ماهگي


مهارتهاي اصلي

(اكثركودكان انجام مي دهند)


* به هر دو والد دادا و ماما خطاب مي كند (اختصاصي نيست)
* آغاز خزيدن
* اشيا را از يك دست به دست ديگر مي دهد


مهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)* با گرفتن دست به چيزي مي تواند بايستد
* بخوبي مي خزد
* به اشيا اشاره مي كند


مهارتهاي پيشرفته

(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* خود را براي ايستادن به حالت كشيده در مي آورد، دور خانه مي گردد
* اشيا را با شست دست و انگشتان بر مي دارد (حالت نيشگوني)
* در خواست هاي خود را با ژست مخصوص نشان مي دهد

 

 

9 ماهگي


مهارتهاي اصلي

(اكثركودكان انجام مي دهند)* سيلابل ها را كنار هم مي گذارد و صدا هاي شبيه يك لغت مي سازد
* با گرفتن دست به چيزي مي تواند بايستد


مهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)* براي برداشتن اشيا از حركت شست در مقابل انگشتان استفاده مي كند (حركت نيشگوني)
* با گرفتن دست به مبل ها دور اتاق مي گردد
* اشيا را بهم مي كوبدمهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* به والد اختصاصي به طور صحيح دادا و ماما خطاب مي كند

 

 

10 ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)


* دست را به حالت خداحافظي تكان مي دهد
* اشيا را با حركت نيشگوني بر مي دارد
* بخوبي مي خزددور خانه مي گرددمهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)


* به والد اختصاصي به طور صحيح دادا و ماما خطاب مي كند
* به نام خود جواب مي دهد و مفهوم كلمه نه را مي فهمد
* درخواست هاي خود را با ژست مخصوص نشان مي دهد


مهارتهاي پيشرفته

(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)* با فنجان مي نوشد
* براي چند ثانيه بدون كمك مي ايستد
* مي تواند اشيا را درون يك ظرف بريزد

 

 

11 ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)


* به والد اختصاصي به طور صحيح دادا و ماما خطاب مي كند
* براي چند ثانيه مي تواند بدون كمك بايستدمهارتهاي اضافي
(نيمي از كودكان انجام مي دهند)


* حركات ديگران را تقليد مي كند
* مي تواند اشيا را درون يك ظرف بريزد
* دستورات ساده را مي فهمدمهارتهاي پيشرفته

(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* بافنجان مي نوشد
* به غير از دادا و ماما يك كلمه ديگر مي گويد
* در حالت ايستاده خم مي شود

 

 

12 ماهگي


مهارتهاي اصلي
(اكثركودكان انجام مي دهند)


* حركات ديگران را تقليد مي كند
* اصواتي شبيه لغت از دهان خارج مي كند
* درخواست هاي خود را با ژست مخصوص نشان مي دهدمهارتهاي اضافي

(نيمي از كودكان انجام مي دهند)


* به غير از دادا و ماما يك كلمه ديگر مي گويد
* چند قدم بر مي دارد
* دستورات ساده را مي فهمد و به آن ها پاسخ مي دهد


مهارتهاي پيشرفته
(تعداد كمي از كودكان انجام مي دهند)


* با مداد رنگي خط مي كشد
* بخوبي راه مي رود
* به غير از دادا و ماما 2 كلمه ديگر هم مي گويد

 

 

 

 


ویدیو مرتبط :
تكامل

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تكامل نوزاد شما در يك ماهگي 

 

تکامل نوزاد در یک ماهگی

 

 

بالا نگاه داشتن سر

 

عضلات گردن نوزاد رفته رفته قوي تر مي شوند و در نتيجه او مي تواند سرش را به مدت كوتاه بالا نگاه دارد. مثلا نوزاد مي تواند در حاليكه بر روي شكم دراز كشيده است سرش را براي چند لحظه بالا نگه دارد و حتي ممكن است قادر باشد سرش را به طرفين بگرداند. همچنين ممكن است وقتي در صندلي اتومبيل نشسته (بخصوص اگر بوسيله بالشتك هاي مخصوص كه به اين منظور طراحي شده است حمايت شود) سرش را بالا نگاه دارد.

 

 

كشف اندام ها

 

هنگام تولد، نوزاد هيچگونه شناخت و آگاهي در مورد دستها و پاهاي خود ندارد. در طول يكماه اول زندگي آنها را كشف مي كند كه براي او عمل دشواري محسوب مي شود. در ابتدا كف دستها و پاها را كشف مي كند. شما مي توانيد با نگه داشتن دستهاي او در بالاي سرش و صحبت در مورد اندامها و يا شمردن انگشتها، علاقه اش را تشويق كنيد.

 

 

فراگيري آرام كردن خود

 

نوزادان عاشق مكيدن هستند. آنها به مكيدن نياز دارند. در حقيقت ممكن است شما كشف كرده باشيد كه استفاده از پستانك در آرام كردن نوزاد بسيار موثر است و نوزاد در يك ماهگي مي تواند خود را با آن آرام سازد و وقتي نمي تواند آن را بيابد ممكن است از شصت دست يا ساير انگشتان براي آرام كردن خود استفاده كند.

 

مكيدن انگشت در شيرخواران بزرگتر ممكن است بيانگر نياز براي لمس شدن و در كودكان بزرگتر نشانه اي از اضطراب باشد و بايد به آن توجه شود.

 

 

نگريستن به كسي كه با او حرف مي زند

 

نوزاد يكماهه شما مي تواند با توليد اصواتي از ته حلق وشبيه كو كو يا هوم احساس خود را بيان كند. تعداد كمي از نوزادان در اين زمان واقعا مي خندند. حتما وقتي او صداهاي ته حلق و اصواتي نظير كو كو و ساير اصوات را از دهان خارج مي كند با اصواتي مشابه پاسخ دهيد و با او رو در رو صحبت كنيد.

 

نوزاد از جلب توجه شما لذت مي برد. اگر شما كار داريد مي توانيد از آنسوي اتاق با او صحبت كنيد زيرا او حتي از شنيدن صداي شما از راه دور هم لذت مي برد. عليرغم آنكه نوزاد شما از چند روزگي قادر به شناسايي شما بوده است ممكن است در پايان ماه اول زندگي بتواند اين توانايي خود را نشان دهد. تقريبا نيمي از نوزادان در اين سن شناخت واضحي نسبت به والدين نشان مي دهند. (نسبت به پدر و مادر عكس العملي بيش از آنچه نسبت به غريبه ها نشان مي دهند، آشكار مي سازند.) و ممكن است نوزاد با ديدن شما ساكت شود و به چشمهاي شما خيره شود و يا حتي لبخند بزند.

 

 

 

تکامل نوزاد شما در یک ماهگی

 

 

لذت بردن از موسيقي

 

حالا كه نوزادتان قادر است ساعات بيشتري از روز را بيدار بماند شما مي توانيد از اين زمان براي تحريك تكامل حس شنوايي او استفاده كنيد. مي توانيد ترانه هاي مورد علاقه خود را بخوانيد و يا از نوارها و CD هاي موسيقي مخصوص كودكان استفاده كنيد. البته لازم نيست كه تنها از ترانه هاي كودكان استفاده كنيد مي توانيد خانه را مملو از آواي موسيقي سازيد و حتي از موسيقي كلاسيك و آثار موتزارت استفاده كنيد و شاهد لذت بردن نوزادتان از موسيقي باشيد.

 

وي لذت را بصورت توليد اصواتي نظير كو كو و جمع كردن لب ها و حركات انقباضي دست ها و پاها نشان مي دهد. صداي باد و يا تيك تاك ساعت نيز براي نوزاد لذت بخش و سرگرم كننده است. هر چه تنوع موسيقي ها و اصوات بيشتر باشد لذت آن بيشتر خواهد بود. رفته رفته متوجه خواهيد شد كه او نسبت به يكي از انواع موسيقي ها واكنش بيشتري نشان مي دهد كه بيانگر لذت بيشتر و آغاز تكامل وي به سمت ترجيح دادن است.

 

 

چشم ها مي توانند اشيا را دنبال كنند

 

نوزاد شما در اين زمان مي تواند با چشمانش كه قدرت تمركز كردن يافته اند حركت اشيا را دنبال كند؛ كاري كه در زمان تولد تنها براي مدت كوتاهي قادر به انجام آن بود. فروشگاههاي اسباب بازي فروشي مملو از اسباب بازي هايي هستند كه براي تكامل اين مهارت طراحي شده اند. ولي شما مي توانيد اين كار را به همان خوبي با اشيا معمولي نيز انجام دهيد. يك جغجغه يا ملاقه پلاستيكي با رنگ روشن را در جلوي او نگاه داريد و به دو طرف حركت دهيد. سپس به بالا و پايين حركت دهيد. اين عمل بايد توجه نوزاد شما را جلب كند. با اين حال ممكن است وي قادر نباشد تا حدود سه ماهگي حركات عمودي را به نرمي دنبال كند. شما مي توانيد با او به بازي چشم- در- چشم را انجام دهيد؛ به اينصورت كه صورت خود را به سرعت به او نزديك كنيد و به آرامي سرتان را از يك طرف به طرف ديگر بچرخانيد. معمولا چشم هاي نوزاد در چشم هاي شما قفل مي شود.

 

 

آيا تكامل نوزاد من طبيعي است؟

 

بخاطر داشته باشيد كه هر نوزادي منحصر به فرد است و سرعت تكامل هاي شناختي او با ديگران متفاوت است. موارد ذكر شده تنها بايد به عنوان خطوط راهنماي آنچه كه نوزاد شما توانايي انجامش را دارد، مورد استفاده قرار گيرد. اگر نوزادي نمي تواند همه اين كارها را انجام دهد، بزودي خواهد توانست. اگر نوزاد شما نارس است معمولا نياز به زمان بيشتري براي انجام كارهاي مشابه با ساير نوزادان همسال خود خواهد داشت. به همين دليل است كه متخصصين اطفال معمولا معتقدند نوزادان زودرس داراي 2 سن متفاوت هستند. سن زماني (از روز تولد محاسبه مي شود) و سن هماهنگي (از تاريخي كه بايد بدنيا مي آمده، محاسبه مي شود).

 

پزشكان معمولا تكامل نوزادان زودرس را از زماني كه بايد بدنيا مي آمده ارزيابي مي كنند.

 

اگر در زمينه تكامل نوزاد خود سوالي داريد مي توانيد از پزشك او بپرسيد