سرگرمی


2 دقیقه پیش

تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (34)

یک عکس، یک طرح یا یک نقاشی؛ بعضاً چنان تاثیری روی بیننده دارد که شنیدن ساعت ها نصیحت و یا دیدن ده ها فیلم نمی‌تواند داشته باشد. هنرمندانی که به ساده ترین روش ها در طول تاریخ ...
2 دقیقه پیش

دیدنی های امروز؛ سه شنبه 18 خرداد ماه

دیدنی های امروز؛ سه شنبه 18 خرداد ماه وبسایت عصرایران: نماز تراویح مسلمانان اندونزی در نخستین شب آغاز ماه رمضان – آچهمعترضان عوارض زیست محیطی یک پروژه انتقال آب در کاتالونیا ...

70 تا ضرب المثل ایرانی 

 

70 تا ضرب المثل ایرانی

 

1 با آل علی هر كه در افتاد ، ور افتاد .

2 با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیكت !

3 با این ریش میخواهی بری تجریش ؟

4 با پا راه بری كفش پاره میشه، با سر كلاه !

5 با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی !

6 باد آورده را باد میبرد !

7 با دست پس میزنه، با پا پیش میكشه !

8 بادنجان بم آفت ندارد !

9 بارون آمد، تركها بهم رفت !

10 بار كج به منزل نمیرسد !

11 با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچكدام با هرهیچكدام هر دو !

12 بازی اشكنك داره ، سر شكستنك داره !

13 بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !

14 با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره !

15 با كدخدا بساز، ده را بچاپ !

16 با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میكنه !

17 بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست !

18 بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم !

19 با مردم زمانه سلامی و والسلام .

20 تا گفته ای غلام توام، میفروشنت !

21 با نردبان به آسمون نمیشه رفت !

22 با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین ؟

23 باید گذاشت در كوزه آبش را خورد !

24 با یكدست دو هندوانه نمیشود برداشت !

25 با یك گل بهار نمیشه !

26 به اشتهای مردم نمیشود نان خورد !

27 به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رریش من و گرنه دم سگ !

28 بجای شمع كافوری چراغ نفت میسوزد !

29 بچه سر پیری زنگوله پای تابوته !

30 بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !

31 بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه !

32 بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد --- یا طاق فرود آید، یا قبله كج آید !

33 به درویشه گفتند بساطتو جمع كن ، دستشو گذاشت در دهنش !

34 بدعای گربه كوره بارون نمیاد !

35 بدهكار رو كه رو بدی طلبكار میشه !

36 برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند !

37 برادر پشت ، برادر زاده هم پشت

38 خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش!

39 برادری بجا، بزغاله یكی هفت صنار !

40 برای كسی بمیر كه برات تب كنه !

41 برای همه مادره، برای ما زن بابا !

42 برای یك بی نماز، در مسجد و نمی بندند !

43 برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه !

44 بر عكس نهند نام زنگی كافور !

45 به روباهه گفتند شاهدت كیه ؟ گفت: دمبم !

46 بزبون خوش مار از سوراخ در میاد !

47 بزك نمیر بهار میاد --- كنبزه با خیار میاد !

48 بز گر از سر چشمه آب میخوره !

49 به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !

50 بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم كرده !

51 بعد از هفت كره، ادعای بكارت !

52 بقاطر گفتند بابات كیه ؟ گفت : آقادائیم اسبه !

53 به كیشی آمدند به فیشی رفتند !

54 به گربه گفتند گهت درمونه، خاك پاشید روش !

55 به كچله گفتند : چرا زلف نمیزاری ؟ گفت : من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد !

56 به كك بنده كه رقاص خداست !

57 بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمیتونم !

58 بگیر و ببند بده دست پهلوون !

59 بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سره ، یكیش بلبل !

60 بمالت نناز كه بیك شب بنده، به حسنت نناز كه بیك تب بنده !

61 بماه میگه تو در نیا من در میام !

62 بمرغشان كیش نمیشه گفت !

63 بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه !

64 بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده !

65 بهر كجا كه روی آسمان همین رنگه !

66 به یكی گفتند : سركه هفت ساله داری ؟ گفت : دارم و نمیدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر میدادم هفت ساله نمیشد !

67 به یكی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

68 بمیر و بدم !

69 به گاو و گوسفند كسی كاری نداره !

70 بیله دیگ، بیله چغندر !


ویدیو مرتبط :
ضرب المثل های ایرانی باحال

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی 

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

شتر ديدى , نديدى
You see nothing, You hear nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

عجله كار شيطان است
Haste is from the Devil

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

کاچى به از هيچى
Somthing is better than nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

گذشتها گذشته
Let bygones be bygones

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

مستى و راستى
There is truth in wine

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

نوکه اومدبه بازار كهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هر فرازى را نشيبى است
High places have their precipices

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هرکه ترسید مرد ,هركه نترسيد برد
Nothing venture , nothing have

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

همه کاره و هیچكاره
Jack of all trades and master of none

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آشپز كه دوتاشدآش يا شورميشه يا بينمك

Too many cooks spoil the broth

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

انگار آسمون به زمين افتاده
It is not as if the sky is falling

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

اندكى جمال به از بسيارى مال
Beauty opens locked doors

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم عجول كار را دوباره ميكنه
Hasty work, Double work


ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم ترسو هزار بار مى ميره
Cowards die Many times Before Their Death

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب از سرش گذشته
It is all up with him

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب ريخته جمع شدنى نيست
Dont cry over the spilled milk

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم
we seek water in the sea