فرهنگ و هنر


2 دقیقه پیش

تشریفات بهبود | تشریفات و خدمات مجالس

تشریفات بهبود | تشریفات و خدمات مجالس | برگزاری مراسم عروسی | باغ عروسی تشریفات ۵ ستاره بهبود با مدیریت بهبود اصلانی صاحب سبک در اجرای دیزاین های ژورنالی و فانتزی ، اجرا ...
2 دقیقه پیش

خواندنی ها با برترین ها (81)

در این شماره از خواندنی ها با کتاب جدید دکتر صادق زیباکلام، اثری درباره طنز در آثار صادق هدایت، تاریخ فلسفه یونان و... آشنا شوید. برترین ها - محمودرضا حائری: در این شماره ...

زنان ایران قبل از عصر مغول 

 

زنان ایران قبل از عصر مغول

 

در دورهای گوناگون تاریخ ایران بعد از اسلام، هیچگاه زن رسما" در امور سیاسی مملکتی دخالت نداشته است، مگر در مواردی خاص و استثنائی که شامل چند زن پادشاه یا حاکم و یا زنانی که براساس لیاقت و شهامت خاص و دارا بودن هوش و استعداد فوق العاده از پوسته خود بیرون آمده و در عرصه جامعه وسیاست قدم نهاده اند. و از این زنان تا به امروز آثاری زیادی برجا مانده است.
در دوران استیلای عنصر ترک بر ایران که پیش ازهجوم مغول در حدود دو قرن ونیم به طول انجامید، از لحاظ شباهت بیش از حد آداب و رسوم و سنتهای قبیله ای ترک و مغول، جابجا به اهمیت وقدرت سیاسی زن بر می خوریم وهمین خود سبب فراهم کردن زمینه ای موافق ومساعد در ایران برای او در زمان حکومت های بعدی می شود.
در زمانی که مغول به ایران حمله کرد، حدود دو قرن ونیم می گذشت که قبایل ترک آسیای مرکزی بر ایران مسلط شده بودند و حکومتهای کم و بیش بزرگ و مهمی تشکیل داده بودند. هر چند که در این دوره ها ایرانیان تلاش و کوشش زیادی انجام داده بودند که تمدن و فرهنگ، سنن و آداب خود را همچنان دست نخورده و پابرجا نگهدارند و البته تا حدودی هم موفق شدند. که در این میان میتوان به وضع زن در جامعه ایرانی که بنابر سنت قبیله ای آسیای مرکزی حقوقی بالاتر و مقامی والاتر از آنچه داشت دریافت کرد.
ترکها همجون مغولها برای زنان اهمیت واحترامی زیادی قائل بودند و زن ومرد از حقوق مادی و معنوی مساوی برخودار بودند. زنان در کارهای خانه، گردش چرخ اقتصادی، جنگ و همچنین در امور سیاسی و مسائل گوناگون همپای مردانشان مشغول فعالیت بودند. همچنین زنان در این دوره اموال و ثروتهای خاص خویش داشتند و به مقامات مهم نائل می شدند و همچنین در موقع لزوم زمام امور قبیله و یا ایل را در دست می گرفتند.


حال به مقام و اهمیت زن در دوره های مختلف را بطور اجمالی مورد بررسی قرار میدهیم:

 

دوره غزنوی (351-582):
در این دوره زنان نقش خود را بطور غیر مستقیم و در خلال اقدامات سیاسی، مانند مساله جانشینی سلاطین، سیاست نزدیکی با دولتهای همجوار، عقد معاهدات صلح و نظیر آن ایفا کرده است.
در این دوره ازدواجهای سلاطین با دختران حاکم رواج داشت که بیشتر جنبه سیاسی و مادی داشتند که بمنظور نزدیکی به سلطان و یا تشدید رابطه دوستی با او بوده است

یکی از رایجترین ازدواجها در این دوره ازدواج شاهزاده خانمهای غزنوی با حکام خوارزم (خوارزمشاهیان) میباشد که معروفترین آنان یکی حره کالجی دختر سبکتکین خواهر سلطان محمود است که به همسری ابوالعباس خوارزمشاه در آمد. که این گونه ازدواج ها رواج زیادی داشت.
در این دوره زنانی که در توطئه ها شرکت می کردند و یا بالعکس زنانی که از لحاظ با سوادی، پارسائی، خانه داری وخدمت به دستگاه غزنویان معروفیتی زیادی داشتند. در این دوره حرمسرای شاهان و شاهزادگان پر از زنان گوناگون عقدی و غیر عقدی، نجیب زاده و کنیز بوده که این حرمسراها خود دستگاهی مستقل و مفصل داشته که اشخاص زیادی مشغول به کار می باشند و از اینرو زنانی که نقشهای سیاسی ایفا کرده باشند در این دوره بسیار نادراند.

 

زنان ایران قبل از عصر مغول

 

دوره سلجوقی (429-590)
در این دوره که بتدریج زمینه نفوذ پذیری سنن قبیله ای زیاد شد و مثل گذشته تظاهر و تعصب مذهبی نداشتند زنان از پس پرده بیرون آمدند و قدرت و مقامی را که در سرزمینهای موطن خود داشتند باز یافتند. در این دوره به زنان بسلطنت و حکومت رسیده و یا به زنانی که مستقیم یا غیر مستقیم در کار سلطنت شوهران یا فرزندان خود شریک بودند بسیار فراوان می باشد.
قابل ذکر است که منابع ایرانی مسلمان ما با بی میلی و خشکی از زنان این دوره یاد کرده اند و از ذکر وقایع مربوط به آنان خیلی سریع گذشته اند ولی در میان همین نوشته های کوتاه و خشک آثاری فوق العاده را میتوان پیدا کرد.
از زنان معروف این دوره میتوان ترکان خاتون، همسر ملکشاه دختر طمغاج خان، نوه ایلک خان از آل افراسیاب یا ایلک خانیه است که در کار سلطنت شوهر دخالت مستقیم داشته است و یکی از مهمترین کارهای که انجام شده توسط این ملکه برکناری خواجه نظام الملک وزیر معروف سلجوقی است که بر سر مسائل جانشینی بخصوص با یکدیگر اختلاف داشته اند که گویا تا مدتها این اختلافات حل نشد و ترکان خاتون در این مبارزه پنهانی پیروز گردید.
از زنان دیگر این دوره پادشاه خاتون دختر قتلغ ترکان می باشد که او نیز بر کرمان فرمان رانده است که زنانی فوق العاده مهم و با اصالتی بوده است.
همچنین درباره پادشاه خاتون می گویند که زن عالمه عادله ای بود و در نفس او خیلی خاصیتهای مثبتی بود که هنرمند، خطاط و همچنین شاعر و با دانشمندان و اهل فضل زیاد در تماس بود و در عهده این پادشاه شعر رونقی تمام گرفت و همچنین مدارس علم را برپا کرد و رونقی جدید بخشید و این چند بیت شعر زیر از این پادشاه خاتون شاعر می باشد:


من آن زنم که همه کار من نکو کاریست

بزیر مقنعه من بسی کله داریست

بهر که مقنعه ای بخشم از سرم گوید

چه جای مقنعه تاج هزار دیناریست


همانطور که میدانید در زمان حکومت سلجوقی و سپس اتابکان زنان نقش بسیار موثری را در تشکیل و دوام حکومتهای محلی ایران به عهده داشته اند و موفقیتهائی در مقابل ایلخانان به دست آورده اند.

 

 

دوره خوارزمشاهی (490-628)
عصر خوارزمشاهیان دوره مهمی از لحاظ حکومت زن بر ایران است. در نتیجه ازدواجها وسیله نزدیکی حکام و سلاطین به یکدیگر می شدند.
از اولین زن مشهور خاندان ترکان خاتون همسر سلطان ایل ارسلان است که یکی از مهمترین و بزرگترین زنان دوره خوارزمشاهی به حساب می آید. وی در زمان شوهر مورد مشورت او و بنا بر سنت ترکان در کار مملکت نظارت مستقیم داشت. وقتی شوهرشان فوت شد ایشان خود به تنهایی زمام امور به دست گرفت که در جنگهای بسیار هم شرکت کرد.
ترکان خاتون که در دوره فرمانروایی سلطان محمد رسما حکومت خوارزمی را بعهده داشت در اداره مملکت هم پایه پسرش بود و در سراسر قلمرو خوازمشاهی هنگامی که از جانب وی و سلطان دوفرمان جداگانه ومختلف در یک قضیه میرسید تنها تاریخ فرمان را نگاه می کردند هر کدام تاریخی موخر داشت آن فرمان را به کار می بستند
ترکان خاتون وزیر مخصوص داشت وهفت تن از دانشمندان مشهور در دیوان انشای او به کار مشغول بودند.
ترکان خاتون زنی ستمکار و سنگدل بود وسبب نابودی بسیاری از خاندان های کهن و اصیل ایرانی شد. همچنین او زنی عیاش و خوشگذران بود و پیوسته درخفا مجالس انس و طرب برپا می کرد.
و سرانجام به حمله مغول ها به ایران توسط چنگیز خان دستگیر شد و تا زمانی که سلطان جلال الدین در قید حیات بود از اخبار ترکان خاتون خبری بدست می آمد ولی پس از مرگ وی دیگر از سرنوشت این خاتون در ایران اطلاعی به دست نیامد.
پس میتوان نتیجه گرفت که مغول سنت احترام و اهمیت نسبت به زن را بر زمینه مطلوب و استواری که در طول دو قرن و نیم در ایران فراهم شده بود، گسترد.


ویدیو مرتبط :
حمله مغول ها به ایران

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

فوتسال زنان ایران به برزیل نمی رود 

فوتسال زنان ایران به برزیل نمی رود

 

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران، گفت: به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبار فرصت شرکت در جام جهانی کوچک فوتسال زنان در برزیل را از دست دادیم ، ولی برزیل برای من به عنوان مربی تیم دعوتنامه رسمی ارسال کرده است.

''شهرزاد مظفر'' با اشاره به اینکه این مسابقات از 14 آذر ماه با حضور هشت کشور برتر فوتسال زنان افزود: با آنکه دعوتنامه رسمی حضور در این مسابقات را دریافت کرده ام اما متاسفانه هنوز موفق به دریافت ویزا نشده ام و ممکن است این فرصت را نیز از دست بدهیم .

وی ادامه داد: مسابقات جام جهانی کوچک فوتسال زنان در حال حاضر معتبرترین و بهترین تورنمنت در حوزه فوتسال زنان است و از دست دادن این فرصت برای تیم ما ضایعه ای جبران ناپذیر است زیرا نه تنها امکان کسب تجربه در چنین موقعیتی را از دست داده ایم بلکه فرصت معرفی تیم ایران به تمام کشورهای مطرح نیز از بین رفت.

مظفر گفت: هم اکنون سومین اردوی تیم ملی فوتسال برای بازی دوستانه مقابل روسیه در تهران در حال برگزاری است و من امیدوارم با توجه به تمرینات و همکاری بسیار خوب کادرفنی و بازیکنان بازیهای قدرتمندانه ای را مقابل روسیه انجام دهیم.

وی ادامه داد: در پایان اردوی دوم یک برنامه بدنسازی بسیار منسجم به بازیکنان داده شد تا قبل از برگزاری اردوی سوم آن را انجام دهند.

سرمربی فوتسال زنان ایران خاطرنشان کرد: با آغاز سومین اردوی تیم ملی مشخص شد که بیش از 95 درصد برنامه توسط ورزشکاران انجام شده و هم اکنون نیز بیشتر تمرینات تیم بدنسازی ، تمرینات هوازی و کار با وزنه است تا توان جسمانی بازیکنان ارتقا یابد.

این سرمربی در ادامه ضمن تقدیر از تلاش های '' علی کفاشیان '' و '' فریده شجاعی '' رییس و نایب رییس فدراسیون فوتبال در توسعه و ارتقا فوتسال زنان گفت: فوتسال زنان ایران جزو تیم های قدرتمند آسیا و صاحب نام جهان است و نباید به سادگی فرصت های شرکت در رقابتها و تورنمت های بین المللی را که به دلیل توانمندی تیم ما پیشنهاد می شود از دست بدهیم .

وی خاطر نشان کرد: می دانم که مسوولان فدراسیون رشد و مطرح شدن هر چه بیشتر فوتسال زنان را در برنامه های مختلف خود مورد توجه قرار داده اند. بر همین اساس تاکید می کنم که ما نباید هیچ یک از دعوت هایمان به مسابقات و تورنمنت ها را از دست بدهیم زیرا امروز فرصتی است که تیم ما به عنوان یکی از بهترین تیم های جهان خود را مطرح و جایگاه واقعی خود را تعیین کند.

مظفر، برگزاری اردوهای مستمر و حضور در تورنمنت ها و مسابقات دوستانه را مهم ترین راه برای آمادگی تیم فوتسال زنان دانست .

وی با اشاره به برگزاری مسابقات چهارجانبه روسیه در اردیبهشت 91 گفت: شرکت در این رقابتها در برنامه تیم ملی است و به جرات می گویم که اگر اردوهای مستمر و شرکت در تورنمت های بین المللی را به طور مرتب پیگیری کنیم می توانیم در مسابقات المپیک داخل سالن 2013 ازبکستان مقام نخست جهان را کسب کنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته با وجود اینکه کار خاصی برای تیم نکرده بودیم توانستیم مقام چهارم آسیا را کسب کنیم و قهرمانی در این رقابتها از دور از ذهن نیست .