منصوریان: نگذاشتم قلعه نویی جای حجازی را بگیرد (1)


خوشرویی اش و البته شاید هم باهوش بودنش مجابت می کند که خیلی به پروپایش نپیچی. قرار است در مورد استقلال حرفی نزنیم، اما نمی شود. خودش هم این «نشدن» را می پذیرد.


ویدیو مرتبط :
تقدیر از منصوریان و قلعه نویی به مناسبت روز شهدا

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

منصوریان: نگذاشتم قلعه نویی جای حجازی را بگیرد (2)


در شبی که برای ناصرخان این اتفاق افتاد سه بازیکن با من به باشگاه آمدند. من کاپیتان بودم. به همه هم گفتم که ناصر حجازی را به ناحق بر می دارند.