نمایش برچسب :

نماز واجب

احکام نماز جماعت


احکام نماز جماعت    مستحب است نمازهای واجب خصوصا نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا خصوصا برای  همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است .در روایتی وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعتی ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر می شود تا به ده ...

احکام نماز قضا


احکام نماز قضاکسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید قضای آن را بجا آورد، اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطه سستی، نماز نخوانده باشد ولی نمازهای یومیه ای را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضا ندارد.اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده باید قضای آن را بخواند.     کسی که نماز قضا دارد باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی واجب نیست فورا آن را بجا آورد. کسی که نماز قضا دارد ...

حکم سجده و تشهد فراموش شده


حکم سجده و تشهد فراموش شدهسجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز، قضای آن را بجا می آورد باید تمام شرایط نماز؛ مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد. اگر سجده ی تشهد را چند دفعه فراموش کند مثلا یک سجده از رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید باید بعد از نماز قضای هر دو را با سجده های سهوی که برای آنها لازم است بجا آورد و لازم نیست معین کند که قضای کدام یک از آنها ...

در مواردی که سجده سهو واجب می شود


در مواردی که سجده سهو واجب می شودبرای سه چیز بعد از سلام نماز، انسان باید دو سجده سهو بجا آورد: اول: آن که در بین نماز، سهو حرف... بزند. دوم: آن که یک سجده را فراموش کند. سوم: آن که در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت. و در دو مورد هم احتیاط واجب آن است که سجده سهو بنماید: اول: در جایی که نباید نماز را سلام دهد، مثلا در رکعت اول سهوا سلام بدهد. دوم: آن که تشهد را فراموش ...

وظیفه پسردرقبال نمازوروزه پدر


وظیفه پسردرقبال نمازوروزه پدراگر پدرنماز و روزه خود را بجا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده و می توانسته قض کند بر پسر بزرگتر واجب است که بعد از مرگش بجا آورد یا برای او اجیر بگیرد، بلکه اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده باشد واجب است به همین طور عمل کند و نیز روزه ای را که در سفر نگرفته اگر چه نمی توانسته قض کند، واجب است که پسر بزرگتر قضا نماید یا برای او اجیر بگیرد. اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر ...

اوقات استجابت دعا


اوقات استجابت دعا        امام صادق (ع) می‌فرمايد: دعا پيش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم. در روايتی ديگر از امام صادق (ع) درباره وقت دعا آمده است: «سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است:   بعد از نماز واجب هنگام آمدن باران هنگام ظاهر شدن آيه و نشانه معجزه‌ای از طرف خدا برای بندگان خود.»            

نمازهای مشترك هر ماه


نمازهای مشترك هر ماه    نماز شب اول هر ماه دو ركعت است و در هر ركعت بعد از حمد، سوره انعام خوانده می شود.[1] نماز روز اول هر ماه مستحب است در روز اول هر ماهی نماز خوانده شود. وقتش از اول صبح تا مغرب بوده و آن دو ركعت است. در ركعت اول بعد از حمد سی مرتبه سوره توحید و در ركعت دوم بعد از حمد سی مرتبه سوره قدر بخواند و بعد از نماز هر مقداری كه می تواند صدقه دهد. با این عمل، سلامتی آن ماه را برای خویش خریده است.[2]   [1] ...

در سفارش به یاران خود ره‏ آورد نماز


در سفارش به یاران خود ره‏ آورد نمازدر سفارش به یاران خودره‏آورد نماز مردم! نماز را برعهده گیرید، و آن راحفظ کنید، زیاد نماز بخوانید، و با نماز خود را به خدا نزدیک کنید، (نماز فریضه واجبی است که در وقتهای خاص بر مومنان واجب گردیده است)، آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرانمی‏دهید، آن هنگام که از آنها پرسیدند: چه چیز شما را به دوزخ کشانده است؟ گفتند: (ما از نمازگزاران نبودیم.) همانا نماز! گناهان را چونان برگهای پاییز فرو می‏ریزد، ...

نامه به فرمانداران شهرها وقتهای نماز پنجگانه


نامه به فرمانداران شهرها وقتهای نماز پنجگانهبه فرمانداران شهرهاوقتهای نماز پنجگانه پس از یاد خدا و درود! نماز ظهر را با مردم وقتی بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته، سایه آن به اندازه دیوار خوابگاه بز گردد، و نماز عصر را با مردم هنگامی بخوانید که خورشید سفید و جلوه دارد، در پاره‏ای از روز که تا غروب می‏شود دو فرسخ راه پیمود. و نماز مغرب را با مردم زمانی بخوانید که روزه‏دار افطار، و حاجی از عرفات به سوی منی کوچ می‏کند. و نماز عشاء ...

فضیلت و خواص سوره ملک


فضیلت و خواص سوره ملک    هر كس سوره ملك را قرائت كند نجات دهنده او از عذاب قبر است و به اجری همانند كسی كه شب قدر را احیا داشته است اعطا می شودو هر كس این سوره را حفظ كند. انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه و عذاب در قبر نگه می دارد او را به خدا نزدیك می كند تا اینكه وارد بهشت شود در حالی كه از وحشت قبر در امان است   سوره ملک شصت و هفتمین سوره قرآن كریم است كه مكی است و 30 آیه دارد. نام دیگر این سوره «المنجیه» ...

نماز خوف چگونه خوانده می‌شود؟


نماز خوف چگونه خوانده می‌شود؟   دربارۀ نماز خوف توضیح دهید و چگونه خوانده می‌شود؟1. نماز خوف، از نمازهایی است که به تصریح قرآن مجید در یکی از غزوات تشریع شده است که این غزوه در سال چهارم[1] یا پنجم و یا ششم[2] هجرت بوده و این نماز با کیفیت مخصوصی خوانده می‌شود. در قرآن کریم خداوند خطاب به پیامبر اسلام(ص) به چگونگی نماز خوف اشاره نموده است: «و هنگامى که در میان آنها باشى، و (در میدان جنگ) براى آنها نماز را برپا کنى، باید ...

شما در نماز بعد از حمد چه سوره ای را میخوانید؟


شما در نماز بعد از حمد چه سوره ای را میخوانید؟«و الضّحى»، و «انشراح» در نماز بعد از حمد یک سوره حساب می‌شود و سوره «فیل» و «قریش» نیز یک سوره. و گفتن «بسم الله الرّحمن الرّحیم» در میان هر یک از این سوره‌ها واجب است. پس نمازگزار نمی‌تواند هر کدام از آنها را به تنهایى در یک رکعت نماز بخواند، بلکه بعد از خواندن  سوره حمد، اول بایستى سوره «فیل» و سپس سوره «قریش» را بخواند؛ و همین‌گونه است حال دو سوره «الضحى» و «الانشراح» که نمازگزار ...

فلسفه قیام در نماز چیست؟


فلسفه قیام در نماز چیست؟ قیام و ایستادن برای خواندن حمد و سوره، یکی از مراحل اقامه نماز است. نمازگزار هنگام خواندن نماز از جای برمی خیزد و با فروتنی، وقار و آرامش، در محضر الهی حاضر می شود.قیام، آمادگی برای تحرک، فعالیت و رشد و بالندگی است.قیام، بر پای خاستن و دوری از سکون و خموشی است.قیام، جهاد علیه هواهای نفسانی و آماده شدن برای توبه و استغفار است. درباره اسرار و حکمت های «قیام» می توان به موارد زیر اشاره کرد:1. ...

آیا در نماز می شود آیفون را زد؟


آیا در نماز می شود آیفون را زد؟مراجع تقلید، درباره حرکت های ضمن نماز می‌گویند، در صورتى که فعل کثیر (فعل کثیر عبارتست از کارى که انسان با انجام آن عرفاً از صورت نمازگزار بودن، خارج مى‌‌شود مانند پریدن، جست و خیز کردن و یا اینکه نماز گزار مرتب سر را بجنباند و ...]؛ نباشد، جایز است و نماز را باطل نمی‌کند. لذا اگر این کار، فعل کثیر شمرده شود، مثل اینکه چند متر جا به جایی داشته باشد، نماز باطل است اما اگر مثلا بخواهد آیفون ...

نماز پرفضیلت برای بهشتی شدن


نماز پرفضیلت برای بهشتی شدناین نماز مشهور و معروف است، اکثر بزرگان مانند علاّمه مجلسی در بحار و شیخ‌طوسی و علاّمه حلّی در کتابهای خود ذکر کرده‌اند. شیخ‌طوسی(ره) از حضرت‌رسول(ع) روایت نموده‌اند:   هر کس در شب‌جمعه یا روزجمعه یا شب‌دوشنبه یا روز‌دوشنبه یا شب‌پنج‌شنبه یا روز پنج‌شنبه‌ چهار رکعت نماز (دو، دورکعتی) نماز بجا بیاورد، در هر رکعت (حمد) هفت مرتبه و سوره (اناّ انزلناه) را یک مرتبه قرائت کند و بعد از سلام ...

سوالات شرعی راجع به سجده


سوالات شرعی راجع به سجدهسجده بر مواد معدنى؛ مانند طلا، نقره، عقیق و فیروزه، صحیح نیست.     سوال: بر چه چیزهایی سجده کردن صحیح است؟قاعده کلی در این‌ زمینه آن است که سجده بر زمین و هر آنچه از زمین می‌روید صحیح است؛ با این شرط که آنچه از زمین روییده، مورد استفاده خوراکی یا پوشاکی انسان نباشد؛ پس سجده بر گیاهانی؛ مانند گندم، جو و پنبه صحیح نیست. برخی از مصادیق این مسئله، عبارت‌اند از: 1. سنگ‌هایى مانند سنگ مرمر، ...

توکلی: مذاكره با امریكا نه مثل نماز واجب و نه مثل شراب حرام است


توکلی: مذاكره با امریكا نه مثل نماز واجب و نه مثل شراب حرام استتوكلی همچنین با اشاره به اینكه احكامی در برجام وجود دارد كه به امریكا امكان فشار بر ایران و نفوذ در كشورمان را می‌دهد، اظهار داشت: در برجام سوراخ‌هایی برای این كار وجود دارد. نماینده اصولگرای مجلس كه بارها شاهد دفاعیات تمام قد وی از تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای بوده‌ایم، از رابطه با امریكا می‌گوید. به گزارش مهر، رابطه‌ای كه از دیدگاه احمد توكلی نه مثل نماز واجب و نه به مانند شراب حرام ...

فاصله زنان و مردان در نماز


فاصله زنان و مردان در نمازبرخی از مراجع ایستادن زن در کنار مرد در هنگام نماز را مکروه میدانند   در موضوع رعایت فاصله بین زنان و مردان در نماز دو نظر عمده بین مراجع عظام تقلید وجود دارد: برخی رعایت آن را واجب و عدم رعایت فاصله و یا نبود حائل را موجب بطلان نماز می دانند. برخی دیگر رعایت آن را مستحب می دانند و نه واجب و نیز عدم رعایت فاصله و یا نبود حائل را موجب بطلان نماز نمی دانند.فاصله زنان و مردان در نماز چقدر باید ...

دعا بعد از نمازهای واجب


دعا بعد از نمازهای واجبدعا بعد از نمازهای واجب   كلینى و دیگران به سند معتبر از اهلبیت علیهم السلام روایت كرده اند كه هر كه بعد از هر نماز ریش خود را بدست راست خود بگیرد و دست چپ را بسوى آسمان بگشاید و سه مرتبه بگوید:یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ارْحَمْنِی مِنَ النَّارِاى صاحب جلال و بزرگوارى رحم كن بر من از آتش دوزخپس سه مرتبه بگوید:أَجِرْنِی مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِیمِنگاهم دار از عذاب دردناكپس دست ...

زمان ثبت‌نام حج واجب اعلام شد


زمان ثبت‌نام حج واجب اعلام شد سازمان حج و زیارت زمان قطعی ثبت نام در کاروان‌های حج واجب سال 95 را اعلام کرد.  به گزارش  میزان،سازمان حج و زیارت زمان قطعی ثبت نام در کاروان‌های حج واجب سال 95 را اعلام کرد.این سازمان از تمام دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا بیستم خردادماه سال 1385 دعوت کرد برای انجام مرحله اول ثبت‌نام در کاروان‌ها از ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه، یازدهم اسفندماه تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه، 2 ...

همه دعاها مستحب است به جز ...


همه دعاها مستحب است به جز ...قرائتی با اشاره به اینکه برنامه‌های مسجد باید مختصر باشد گفت: بین دو نماز گروگانگیری نکنید؛ حتی خدا به انسان در نماز هم آزادی داده و می‌تواند رکعت نخست نماز را اقتدا کند و رکعت دوم قصد فرادا کند. خبرگزاری فارس:  رئیس ستاد اقامه نماز گفت: می‌خواهم ثابت کنم با یک تخته سیاه می‌شود 40 سال کار فرهنگی میلیونی ارزان کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در همایش بیستمین سالروز تاسیس کانون‌های ...

امروز نماز آیات واجب است


امروز نماز آیات واجب استبا خورشیدگرفتگی امروز (یکشنبه) که به صورت جزیی در ایران به وقوع خواهد پیوست، نماز آیات واجب می شود. خبرگزاری ایرنا: با خورشیدگرفتگی امروز (یکشنبه) که به صورت جزیی در ایران به وقوع خواهد پیوست، نماز آیات واجب می شود.مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران از یک خورشید گرفتگی در مناطق ایران خبر داد و گفت: این خورشید گرفتگی یکشنبه (امروز) در مناطق غربی و مرکزی کشور به صورت جزئی قابل رویت است که زمان ...

معناى احكام و اقسام آن


معناى احكام و اقسام آنمعنای احکام دستورهاى عملى اسلام كه وظيفه انسان ها را نسبت به كارهايى كه بايد انجام دهند و يا از آن دورى كنند، مشخص مى كند، احكام گويند.   اقسام احکام احكامى كه وظيفه مكلّفان را معلوم مى كند، پنج قسم است : واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه ، مباح   واجب : كارى است كه انجام دادن آن لازم است و ترك آن عقاب دارد، مانند نماز و روزه .         حرام : كارى است كه ترك آن لازم و انجام دادنش عقاب دارد،مانند ...

احکام نماز جمعه


احکام نماز جمعه(مساله):نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است، و امتيازش از نماز صبح اين است كه دو خطبه در پيش دارد، و نماز جمعه واجب تخييرى است به اين معنى كه مكلف در روز جمعه مخيّر است كه نماز جمعه را بخواند در صورتى كه شرائطش موجود باشد، يا نماز ظهر بجا آورد، پس اگر نماز جمعه را بجا آورد، كفايت از ظهر مى كند. و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد:       "اول" داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب است، و وقتش ...

کم و زیاد کردن نماز


کم و زیاد کردن نماز    هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند اگر چه یک حرف آن باشد نماز باطل است .اگر به واسطه ندانستن مسأله، چیزی از اجزاء نماز را کم یا زیاد کند اگر آن جزء، رکن نباشد نمازش صحیح است اگر جاهل قاصر باشد، و الا به احتیاط واجب نماز  باطل است .   اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند، و اگر بعد ...

نماز احتیاط را چگونه بخوانم؟


نماز احتیاط را چگونه بخوانم؟کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید. پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده یک رکعت دیگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد. نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان ...

تیمم بدل از غسل


تیمم بدل از غسل  پرسش: اگر فردی نیاز به غسل داشته باشد و امکان غسل نداشته باشد، به جای آن می تواندتیمم کند، ولی اگر برای وعده های بعدی نماز نیز امکان غسل نداشته باشد ولی وضو بتواند بگیرد چه باید بکند؟ در صورت بوجود آمدن امکان غسل، آیا نیاز به غسل هست یا تیمم انجام شده کافی است؟   پاسخ: اگر کسی محتاج غسل باشد و آب نیابد تیمم بدل از غسل انجام می دهد. اگر غسل واجب غسل جنابت باشد و بدل از آن تیمم کرده باشد ...

نکوهش زنان


نکوهش زناننکوهش زنانبیان تفاوتهای زنان و مردان ای مردم! همانا زنان در مقایسه با مردان، در ایمان، و بهره‏وری از اموال، و عقل متفاوتند، اما تفاوت ایمان بانوان، برکنار بودن از نماز و روزه در ایام عادت حیض آنان است، و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است، و علت تفاوت در بهره‏وری از اموال، آنکه ارث بانوان نصف ارث مردان است.مدیریت خانوادگی پس، از زنان بد، بپرهیزید ...

اندرز به یاران


اندرز به یاراناندرز به یارانره‏آورد برخی از مبانی اعتقادی همانا بهترین چیزی که انسانها می‏توانند با آن به خدای سبحان نزدیک شوند، ایمان به خدا و ایمان به پیامبر (ص) و جهاد در راه خداست، که جهاد قله بلند اسلام، و یکتا دانستن خدا، بر اساس فطرت انسانی است، برپا داشتن نماز آیین ملت اسلام، و پرداختن زکات تکلیف واجب الهی، و روزه ماه رمضان سپری برابر عذاب الهی است، و حج و عمره، نابودکننده فقر و شستشودهنده ...

حکمت شماره93


حکمت شماره93وَ قَدْ سَمِعَ عَلَیْهِ السَّلامُ ‏رَجُلًا مِنَ ‏الْحَرُورِیَّةِ ‏یَتَهَجَّدُ وَ یَقْرَأُ فَقالَ: نَوْمٌ عَلى یَقِینٍ خَیْرٌ مِنْ صَلاةٍ ‏فِى‏ شَکٍّ. ترجمه دشتی و درود خدا بر او فرمود: (یکی از خوارج را دید که نماز شب می‏خواند و قرآن تلاوت می‏کند) خوابیدن با یقین برتر از نمازگزاردن با شک و تردید است. ترجمه فیض الاسلام امام علیه‏السلام شنید که مردی از حروریه ...

حکمت شماره 131


حکمت شماره 131وَ قالَ عَلَیْهِ السَّلامُ: الصَّلاةُ قُرْبانُ کُلِّ تَقِىٍّ، وَ الْحَجُّ جِهادُ کُلِّ ضَعِیفٍ، وَ لِکُلِّ شَىْ‏ءٍ زَکاةٌ وَ زَکاةُ الْبَدَنِ الصِّیامُ، وَ جِهادُ الْمَرْأَةِ ‏حُسْنُ‏ ‏التَّبَعُّلِ‏. ترجمه دشتی و درود خدا بر او فرمود: نماز موجب نزدیکی هر پارسایی به خداست، و حج جهاد هر ناتوان است، هر چیزی زکاتی دارد، و زکات تن روزه است، و جهاد زن، نیکو شوهرداری ...

طریقه خواندن نماز عید فطر


طریقه خواندن نماز عید فطر    سوال :آیا حضور در نماز عید فطر بر هر مسلمانی واجب است ؟و طریقه خواندن نماز عید فطر را توضیح دهید.   پاسخ : این نماز در زمان حضور امام(علیه السلام) واجب است و باید به جماعت خوانده شود، ولی در زمان ما که امام(علیه السلام) غایب است مستحب می باشد و می توان آن را به جماعت یا فرادی خواند. وقت نماز عید فطر از اوّل آفتاب است تا ظهر، ولی مستحبّ است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخواند ...

آیه به جهت زیادی رزق


آیه به جهت زیادی رزق  هر کس آیه م بارکه و من یتق الله تا آخر آیه ۳ سوره طلاق را سه مرتبه بعد از نمازهای واجب یا سه مرتبه صلوات در اول آن و سه مرتبه صلوات در آخر آن بخواند موجب وسعت رزق خواهد بود. ان شاء الله. وَ مَنْ یَتَّقِ اللهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکِّلْ عَلَی الله فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللهَ بالغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرا.   منبع:گنج ...

احکام بدهى میّت


احکام بدهى میّت    س: آیا بدهى میّت جزء حق الناس محسوب مى‏شود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟   ج: بدهى اعم ازاینكه به اشخاص حقیقى باشد یا حقوقى، جزء حق‏ الناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از تركه میّت به طلبكار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در تركه را ندارند.   منبع:سایت مقام معظم رهبری  

دادن صدقات به گدایان درب منازل و خیابانها


دادن صدقات به گدایان درب منازل و خیابانها  س: آیا دادن صدقات به گدایانى كه درب منازل را مى‏زنند یا در خیابانها مى‏نشینند جایز است یا اینكه بهتر است به یتیمان و مساكین داده شود و یا با ریختن آنها در صندوق صدقات در اختیار كمیته امداد قرار گیرد؟   ج: صدقات مستحبى بهتر است به فقیر عفیف و متدیّن داده شود و همچنین گذاشتن آن در اختیار كمیته امداد هر چند با ریختن در صندوق صدقات هم باشد اشكال ندارد، ولى صدقات واجب باید توسط خود شخص و یا ...

دعاها، نمازها و اذکار وسعت رزق


دعاها، نمازها و اذکار وسعت رزق      امام باقر (علیه السلام) به زید شحام فرمود: «برای زیاد شدن روزی، در سجده های نماز واجب این دعا را بخوان: “یا خَیرَ الْمَسْئُولِینَ وَ یا خَیرَ الْمُعْطِینَ ارْزُقْنِی وَ ارْزُقْ عِیالِی مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ فَإِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیم؛ اى بهترین پناه سائلان و اى بهترین بخشایش گران. به من و خانواده ام از فضل وافرت روزى بخش که تو صاحب فضلى عظیم هستى».     دغدغه های اقتصادی ...

علم الهدی :فرد فرد ما در مقابل زلزله‌زدگان مسئولیم/چطور حاضرید از کنار اندام ناپاک یک زن بی حجاب عبور کنید و چیزی به روی خود نیاورید


علم الهدی :فرد فرد ما در مقابل زلزله‌زدگان مسئولیم/چطور حاضرید از کنار اندام ناپاک یک زن بی حجاب عبور کنید و چیزی به روی خود نیاورید  علم الهدی در خطبه‌های عید سعید فطر مشهد: فرد فرد ما در مقابل زلزله‌زدگان مسئولیم آیت الله علم الهدی گفت: فرد فرد ما در مقابل زلزله‌زدگان مسئولیم. به گزارش ایسنا، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز عیدفطر که صبح امروز در صحن جامع حرم مطهر رضوی برگزار شد با بیان اینکه زکات فطریه واجب است گفت: عبودیت و بندگی خدا در احوال شخصی و عبادات مختلفی که مومنین در ماه مبارک رمضان به ...

احكام نمازهای مستحبی


احكام نمازهای مستحبی1. تمام نمازهای مستحبی به صورت دو ركعتی خوانده می شوند، مگر نماز وتر در نافله شب، كه یك ركعت است، و نماز اعرابی، كه به صورت یك دو ركعتی و دو چهار ركعتی خوانده می شود.[1] 2. در نمازهای مستحبی غیراز چند نماز، خواندن سوره واجب نیست.[2] 3. شكستن نمازهای مستحبی حتی از روی اختیار جایز است.[3] 4. زیاد كردن ركن (مانند ركوع) از روی سهو نمازهای مستحبی را باطل نمی كند.[4] 5. در نماز مستحب شك میان ركعت اول و دوم، ...

مواردی كه می شود نماز را شكست !


مواردی كه می شود نماز را شكست !مسأله شكستن نماز واجب از روی اختیار حرام است ، ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد . مسأله اگر حفظ جان خود انسان یا كسی كه حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی كه نگهداری آن واجب میباشد ، بدون شكستن نماز ممكن نباشد باید نماز را بشكند ولی شكستن نماز برای مالی كه اهمیت ندارد مكروه است . مسأله اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند ، چنانچه بتواند ...

نقویان: چرا سربازان را به اجبار به نمازجمعه و دیگر مراسم مذهبی می کشانید؟


نقویان: چرا سربازان را به اجبار به نمازجمعه و دیگر مراسم مذهبی می کشانید؟نقویان خطاب به یزدی‌ها: مردم کار خالصانه و درست را می فهمند نیاز به سرو صدای دولت نیست اردکان - خبرگزاری مهر: حجت‌الاسلام نقویان با بیان اینکه مردم یزد روضه باز هستند و در تمامی ایام سال مراسم روضه را برپا می‌دارند گفت: برای مدتی مالتان را در راه‌های واجب‌تر هزینه کنید. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر نقویان، در جمع مردم اردکان در امامزاده میرشمس الحق اظهار داشت: از برکت تمسک ...