نمایش برچسب :

تو ناظرى

الهى نامه استاد حسن زاده آملى


الهى نامه استاد حسن زاده آملى  الهى بحق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرينت نورم ده.   الهى راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.ا   لهى يا من يعفو عن الكثير و يعطى الكثير بالقليل از زحمت كثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده.   الهى ساليانى مى پنداشتم كه ما حافظ دين توايم استغفرك اللهم در اين ليلة الرغائب هزار و سيصد و نود فهميدم كه دين تو حافظ ما است احمدك اللهم.   الهى چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است و چگونه ...

پاسخ تند علی قمصری به سخنان حافظ ناظری


پاسخ تند علی قمصری به سخنان حافظ ناظریبا توجه به اظهار نظرهای حافظ ناظری درباره نوازندگان موسیقی ایرانی؛ علی قمصری متنی را در پاسخ به او منتشر کرد خبرگزاری ایلنا: با توجه به اظهار نظرهای حافظ ناظری درباره نوازندگان موسیقی ایرانی؛ علی قمصری متنی را در پاسخ به او منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:  مواجهه با هر تبلیغى از حافظ ناظرى (پسر استاد ناظرى)، اشتیاق شنیدن اثرى با عظمت جنگ ستارگان جان ویلیامز را ایجاد مى‌کند. تبلیغاتى ...